Νέα καταδίκη της Ελλάδας: Δεν αναθεώρησε τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας

Διαβάζεται σε 2'
Νέα καταδίκη της Ελλάδας: Δεν αναθεώρησε τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
Μεταμόρφωση Καρδίτσας, 10 Σεπτεμβρίου 2023 Nick Paleologos / SOOC

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα η Κομισιόν καθώς “δεν έχει μέχρι στιγμής αναθεωρήσει, εγκρίνει ούτε αναφέρει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας”. Αναλυτικά η απόφαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα, Τετάρτη (13/3), επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδάτινων σωμάτων, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως των ποταμών και των λιμνών. Στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι η μείωση και η εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και η διασφάλιση της ύπαρξης αρκετής ποσότητας υδάτων για την υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής.

Αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν εκθέσεις για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και για τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας κάθε έξι χρόνια.

“Τα σχέδια αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση και τη διαχείριση των κινδύνων, που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής αναθεωρήσει, εγκρίνει ούτε αναφέρει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθησε, τον Νοέμβριο του 2023, η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, με την οποία καλούνταν η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των σχεδίων της. Ωστόσο, τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών ήταν, μέχρι σήμερα, ανεπαρκείς και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολιάζοντας την απόφαση ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνησης «γιατί δεν αναθεώρησε, όπως είχε υποχρέωση εδώ και χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα