Βάσεις 2022: Όσο ψηλότερα, τόσο μεγαλύτερες οι ελεύθερες πτώσεις

Βάσεις 2022: Όσο ψηλότερα, τόσο μεγαλύτερες οι ελεύθερες πτώσεις
Ανάρτηση βαθμολογιών Πανελλήνιων Εξετάσεων intime

Ελεύθερες πτώσεις των τμημάτων υψηλής ζήτησης και άνοδοι των τμημάτων μεσαίας ζήτησης συνθέτουν την γενική εικόνα των βάσεων που ανακοινωθήκαν από το υπουργείο Παιδείας. Η ανάλυσή τους από τα φροντιστήρια Παπαδέα.

Οι Βάσεις που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (28/7) επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις μας. Ήδη, εδώ και ημέρες είχαν εκτιμηθεί οι κινητικότητες των βάσεων με τους ειδικούς αλγόριθμους της PIXIDAedu. Η γενική εικόνα των βάσεων, με μία μόνο πρόταση θα μπορούσε να έχει τον τίτλο:Ελεύθερες πτώσεις των τμημάτων υψηλής ζήτησης και άνοδοι των τμημάτων μεσαίας ζήτησης”

Συγκεκριμένα, ανά πεδίο σχολιάζουμε:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Οι Νομικές σχολές έσπασαν δύο φράγματα προς τα κάτω: Η Νομική Αθήνας έπεσε και πάλι κάτω από τα 18.000 μόρια, ενώ η Νομική Κομοτηνής έπεσε κάτω από τα 17.000 μόρια.


Τα τμήματα Ψυχολογίας όπως και όλα γενικώς τα τμήματα υψηλής ζήτησης είχαν πτώσεις από 600 έως 1600! Μόρια.


Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ των βάσεων στα τμήματα υψηλής ζήτησης του 1ου Επιστημονικού πεδίου οφείλονται κυρίως στην έλλειψη γραπτών αριστούχων και δευτερευόντως στη σημαντική μείωση κατά 4.300 των υποψηφίων του 1ου Πεδίου. Αυτές οι πτώσεις είχαν εκτιμηθεί με μεγάλη προσέγγιση από τη μελέτη της PIXIDAedu και είχαν αποτυπωθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.

Τα ‘’Φιλολογικά’’ τμήματα που βρίσκονται κυρίως στη ‘’μεσαία’’ περιοχή βάσεων σημείωσαν άνοδο ακόμη και 1100 μορίων! Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα γραπτά των υποψηφίων είχαν συσσωρευμένες βαθμολογίες σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον, πολλά τμήματα μείωσαν τον συντελεστή των Αρχαίων στα οποία διαχρονικά επιτυγχάνονται χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα Λατινικά και την Ιστορία.

Στα παιδαγωγικά τμήματα, αν και αυτά ανήκουν στη μεσαία βαθμολογική περιοχή, σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε σημαντική πτώση καθότι αυτά δέχονται υποψήφιους από όλα τα πεδία. Αυτό ισχύει τόσο στα τμήματα Δασκάλων όσο και στα τμήματα Νηπιαγωγών.

Στα δύο στρατιωτικά τμήματα του 1ου Πεδίου σημειώθηκε ‘’βουτιά’’ βάσεων στην κυριολεξία με το Νομικό ΣΣΑΣ μάλιστα, να πέφτει κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.

Παρά τη δυσκολία των φετινών εκτιμήσεων είχαμε προσδιορίσει με μεγάλη προσέγγιση αυτές τις βάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:


2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ συνεχίζονται και στα τμήματα του 2ου Επιστημονικού πεδίου όπου το ‘’βάθος πτώσης’’ ξεπερνάει ακόμη και τα 1000 μόρια όπως στην περίπτωση των Χημικών Μηχανικών Κοζάνης.
Και πάλι η έλλειψη γραπτών αριστούχων ήταν καθοριστική. Στα τμήματα του ‘’Κατασκευαστικού’’ κλάδου γενικά, καταγράφηκαν σημαντικές πτώσεις ακόμη και 650 μορίων. Εξαίρεση αποτέλεσε το τμήμα Πολιτικών μηχανικών ΕΜΠ στο οποίο σημειώθηκε μικρή αύξηση βάσης και επειδή δεν έχει μεταβάλει τους συντελεστές βαρύτητας, συμπεραίνουμε ότι η μικρή άνοδος οφείλεται αφενός στην αυξημένη ζήτηση, αφετέρου στη μικρή μείωση εισακτέων του τμήματος.

Στα τμήματα Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – σημειώθηκαν μέτριες έως μεγάλες πτώσεις ακόμη και 600 μορίων!

Συγκρίνοντας τη διαφορά στις πτώσεις Μηχανολόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παρατηρούμε και πάλι τον σημαντικό παράγοντα των συντελεστών βαρύτητας οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί στις δύο πόλεις. Παρατηρούμε ακόμη, ότι οι πτώσεις είναι σημαντικές ακόμη και στην περίπτωση τμημάτων με μείωση εισακτέων όπως τα ανωτέρω τμήματα.

Τα τμήματα πληροφορικής δέχτηκαν επίσης πτωτικές δυνάμεις και από τα δύο πεδία 1ο – 4ο από τα οποία δηλώνονται. Εξαίρεση αποτέλεσε το τμήμα του Χαροκοπείου στο οποίο σημειώθηκε άνοδος.

Στα τμήματα Χημικών Μηχανικών σημειώθηκε και η πτώση – ρεκόρ των 1070 μορίων! Η πτώση αυτή δικαιολογείται από την μεγάλη αύξηση αριθμού εισακτέων του τμήματος.

Τα τμήματα Χημείας σημείωσαν άνοδο βάσεων λόγω της αλλαγής συντελεστών βαρύτητας με έμφαση σε Χημεία όπου διαχρονικά σημειώνονται υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα Μαθηματικά.

Στα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής σημειώθηκε άνοδος βάσεων σε όσα πέρυσι είχαν χαμηλά μόρια. Ειδικά, στο τμήμα Μαθηματικών της Πάτρας η σημαντική άνοδος την οποία είχαμε επίσης εκτιμήσει, οφείλεται στη σημαντική μείωση εισακτέων. Στο τμήμα Φυσικής της Πάτρας η άνοδος βάσεων οφείλεται στην αλλαγή συντελεστών βαρύτητας όπου αντί για τα Μαθηματικά πριμοδοτείται η Φυσική με διαχρονικά καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον το τμήμα αυτό ανήκει στην περιοχή βαθμολογικής ‘’συσσώρευσης’’ φετινών γραπτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στα τμήματα Ενστόλων σημειώθηκαν πτώσεις – ρεκόρ ακόμη και 2250 μορίων για δύο λόγους: 1. Ανεξάρτητα από πεδία πρόσβασης ανήκουν στην υψηλή βαθμολογική περιοχή στην οποία υπάρχει έλλειψη αριστούχων φέτος. 2. Πολλές αύξησαν τους εισακτέους. Παραθέτουμε εδώ το σύνολο σχεδόν των σχολών ενστόλων:


3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ είναι πιο συγκρατημένες στα τμήματα του 3ου Επιστημονικού πεδίου.

Όπως είχαμε εκτιμήσει με τη μελέτη της PIXIDAedu, Όλα τα περιζήτητα τμήματα Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Κτηνιατρικής σημείωσαν πτώση με το τμήμα Ιατρικής Αλεξανδρούπολης να πλησιάζει το όριο των 18.000 μορίων. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα τμήματα Ιατρικής Πάτρας και Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης στα οποία σημειώθηκαν μικρές άνοδοι. Και πάλι ίσχυσε ο κανόνας της μείωσης αριστούχων.

Στα τμήματα Βιολογίας σημειώθηκε επίσης σημαντική πτώση Βάσεων

Στα στρατιωτικά τμήματα του 3ου Πεδίου συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση και για έναν ακόμη λόγο: Οι νέοι συντελεστές βαρύτητας είναι ισοδύναμοι στα τέσσερα μαθήματα με αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην Έκθεση και στη Βιολογία – μαθήματα στα οποία επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τη Φυσική και τη Χημεία.


4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Στα τμήματα του 4ου Πεδίου επαληθεύονται όπως είχαν εκτιμηθεί:

1. Τα τμήματα με περυσινά μόρια περισσότερα από 15.000 σε γενικές γραμμές εμφανίζουν πτώση.

2. Τα τμήματα με περυσινά λιγότερα από 15.000 μόρια εμφανίζουν άνοδο. Ο κύριος παράγοντας είναι αφενός μείωση αριστούχων και η βαθμολογική συσσώρευση γραπτών στις μεσαίες περιοχές, αφετέρου η μικρή αύξηση υποψηφίων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα του 4ου πεδίου με σημαντική πτώση στα μόρια τμημάτων τα οποία βρίσκονται κυρίως στη ‘’υψηλή’’ βαθμολογική περιοχή

Όμοια, αναφέρουμε ενδεικτικά τμήματα του 4ου Πεδίου που ανήκουν στη μεσαία βαθμολογική περιοχή και τα οποία σημείωσαν άνοδο βάσεων. Σημειωτέο, ότι το τμήμα Ναυτιλιακών του Πειραιά αποτυπώνεται εδώ μαζί με τα μόρια του ειδικού μαθήματος.


ΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ


ΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΟΔΟΥΣ ΒΑΣΕΩΝ


Φέτος μπορέσαμε να εκτιμήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τις ανοδικές ή πτωτικές τάσεις των τμημάτων. Σε περισσότερα δε από τα μισά τμήματα προσεγγίσαμε τις βάσεις τους με ακρίβεια δεκάδας μορίων. Αυτό ήταν ένας στόχος της PIXIDAedu προκειμένου να συμβουλεύσει σωστά τους υποψήφιους στην κρίσιμη περίοδο συμπλήρωσης μηχανογραφικών.

Ευχόμαστε στους νεοεισαχθέντες φοιτητές – πλέον, καλή φοίτηση και ευδόκιμη σταδιοδρομία. Για τους μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους ευχόμαστε αυτό να κινητοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις εσωτερικές τους δυνάμεις ώστε να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους με ακόμη καλύτερο τρόπο και από αυτόν που είχαν αρχικά σχεδιάσει.

Του Κ. Παπαγιαννούλη – συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα