Energa και Hellas Power διεκδικούν 340 εκατ. από το Δημόσιο

Energa και Hellas Power διεκδικούν 340 εκατ. από το Δημόσιο

Για υπονόμευση της λειτουργίας αγοράς ενέργειας κάνουν λόγο Energa και Hellas Power, σημειώνοντας ότι οδηγείται σε μονοπωλιακό καθεστώς. Διαβάστε στο News 247 για το ποσό που διεκδικούν από το Δημόσιο και σε ποιες καταγγελίες προβαίνουν

Με τις άδειες των Energa και Hellas Power να "οδεύουν" προς ανάκληση και το ΣΔΟΕ να αναζητά την άκρη του νήματος για το επενδυτικό fund Worldwide Energy, οι δύο ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας περνούν στην αντεπίθεση.

Συγκεκριμένα στρέφονται κατά της ΔΕΣΜΗΕ, της ΡΑΕ και άλλων κρατικών φορέων, διεκδικώντας χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τα 340 εκατομμύρια ευρώ για παρατυπίες, στρεβλώσεις και υπερχρεώσεις.

Ανακοίνωση του Ομίλου Worldwide Energy Limited:

Η Διοίκηση του Ομίλου Worldwide Energy Limited παρουσιάζει συνοπτικά τις στρεβλώσεις της αγοράς και τα ποσά που διεκδικεί από τους αρμόδιους φορείς. Για τα ποσά αυτά και οι δυο εταιρείες έχουν καταθέσει από τις αρχές της λειτουργίας της αγοράς καταγγελίες στη ΡΑΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού, καθώς και αγωγές και μηνύσεις κατά της Διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί. 

Οι συνολικές οφειλές του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ προς τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER φθάνουν τα 207 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικότερα:

* 40 εκατομμύρια ευρώ για το 2011 από την υπερχρέωση της κατανάλωσης ενέργειας των πελατών των δυο εταιρειών. Η ΔΕΗ υπερεκτιμά την ενέργεια που καταναλώνουν οι πελάτες των ιδιωτών προμηθευτών, με αποτέλεσμα ο ΔΕΣΜΗΕ να υπερτιμολογεί τις εταιρείες και να προεισπράττει τα αντίστοιχα ποσά. Απόδειξη αυτού είναι ότι το αντίστοιχο ποσό για το 2010 έχει ήδη πιστωθεί και επιστραφεί στις εταιρείες.

* 30 εκατομμύρια ευρώ από τον μη υπολογισμό της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στον Ημερήσιο Προγραμματισμό Ενέργειας.  Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να διαμορφώνεται 10% περισσότερο από την τιμή που θα έπρεπε και όλοι οι προμηθευτές και εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν αγοράσει, για όλο το διάστημα από τις 30/9/2010 μέχρι και σήμερα την ενέργεια ακριβότερα κατά 10%.

* 90 εκατομμύρια ευρώ από την πρωτοφανή και ενάντια στην αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο απόφαση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, να παγώσει όλες τις ενεργοποιήσεις πελατών των εταιρειών με πρόσχημα τη μη πλήρη εξόφληση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), γεγονός που αποψίλωσε τις εταιρείες από τα δίκτυα πωλήσεών τους.

Από την άλλη πλευρά η ΔΕΗ συνεχίζει να ενεργοποιεί πελάτες που ανήκουν στις δυο εταιρείες και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, γεγονός που αποδεικνύει τη δόλια πρακτική της και το στόχο της για κλείσιμο της αγοράς.

* 5 εκατομμύρια ευρώ από το λανθασμένο υπολογισμό στη φόρμουλα που ισχύει για τις μονάδες δευτερευούσης εφεδρείας. Ενώ το λάθος έχει γίνει αποδεκτό και έχει διορθωθεί δεν έχει ακόμα δοθεί σε καμία από τις εταιρείες το σχετικό πιστωτικό.

* 3 εκατομμύρια ευρώ από τις χρεώσεις ΥΚΩ, η τιμολόγηση των οποίων το τελευταίο εξάμηνο του 2011 γίνεται από το ΔΕΣΜΗΕ, με τρόπο που δεν υποδεικνύεται σε κανένα Ρυθμιστικό κείμενο. Η εισήγηση της ΡΑΕ για το ανωτέρω θέμα δικαιώνει τις ιδιωτικές εταιρείες.

* 4,4 εκατομμύρια ευρώ από τον μη υπολογισμό των διαθέσιμων μονάδων στον Ημερήσιο Προγραμματισμό Ενέργειας κατά τη διάρκεια των απεργιών του καλοκαιριού από τη ΔΕΗ.

* Περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες και αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές της ΔΕΗ που σχετίζονται με θέματα που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις ιδιωτικές εταιρείες.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις της ΔΕΗ προβλέπονται ξεκάθαρα στα σχετικά Ρυθμιστικά κείμενα της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

* Μη κατάρτιση πίνακα αντιστοίχισης μετρητών φορτίου και προμηθευτών

* Η ΔΕΗ δε θέτει σε ισχύ τη δήλωση εκπροσώπησης φορτίου εντός τασσόμενης εκ του νόμου προθεσμίας (+/- 4 ημέρες από την αιτηθείσα ημερομηνία), αλλά συνεχίζει να τιμολογεί πελάτες, που έχουν ξεκινήσει να εκπροσωπούνται από ιδιωτικές εταιρείες προκαλώντας το γνωστό πρόβλημα διπλοτιμολόγησης

* Μη ενημέρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής ηλεκτροδότησης, λόγω χρέους.

* Μη παροχή ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών επόμενης μέτρησης πελατών.

* Μη ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος για τη λειτουργία της λιανικής αγοράς, με συνέπεια να μην υπάρχει σαφής πληροφόρηση για τους πελάτες των εταιρειών, τη διαδικασία ενεργοποίησης κλπ.

* Μη αποστολή σωστών τελικών μετρήσεων και μη ενημέρωση για τους πελάτες που διακόπτουν.

Πέραν των ανωτέρω, μια σειρά από πρόσθετες παρατυπίες της αγοράς έχουν οδηγήσει τις εταιρείες στη διεκδίκηση επιπλέον 134 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

* 24 εκατομμύρια ευρώ από την επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) από την 1/9/2011: Ο φόρος επιβλήθηκε εντελώς παράνομα και καταχρηστικά από το Υπουργείο Οικονομικών και ζημίωσε τις εταιρείες κατά 6 εκατομμύρια περίπου το μήνα.

* Άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την αδικαιολόγητη και ενάντια στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ύπαρξη του κόστους των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας για την επιδότηση των παραγωγών. Οι εταιρείες έχουν κάνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς μια τέτοια πρακτική δε δικαιολογείται σε καμία ευρωπαϊκή αγορά.

* Άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ από καταγγελίες που εκκρεμούν για τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τα έτη 2009-2010-2011. Το θέμα έχει φθάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκκρεμεί η Απόφαση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί πως τα ανοιχτά υπόλοιπα των πελατών των εταιρειών φθάνουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ και η πληρωμή των λογαριασμών τους γίνεται με 4 μήνες καθυστέρηση.

Η υπονόμευση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας από ανταγωνιστικά συμφέροντα άλλων κλάδων στον χώρο της ενέργειας, μονοπωλιακές πρακτικές, παρατυπίες, ρυθμιστικές στρεβλώσεις καθώς και συνδικαλιστικές προπαγάνδες υφίσταται από την αρχή της απελευθέρωσής της.

Οι εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER κατέβαλαν και συνεχίζουν ατέρμονα τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη του κλάδου, μολονότι από την πλευρά των Αρχών η αγορά οδηγείται και πάλι σε μονοπωλιακό καθεστώς.

Είναι όμως γεγονός πως οι ιδιωτικές εταιρείες δε μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη λειτουργία του ΔΕΣΜΗΕ, καθώς και τους παραγωγούς και εισαγωγείς.

Η ΡΑΕ και η Πολιτεία πρέπει να δώσουν λύσουν στα ανωτέρω προβλήματα, ώστε η αγορά ενέργειας να παραμείνει ανοιχτή, όπως άλλωστε επιβάλλεται ως συμβατική υποχρέωση της χώρας απέναντι στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δεσμεύσεις της έναντι της Τρόικας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Έρευνα ΣΔΟΕ για Hellas Power και Energa

SHARE:

24Media Network