Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ

Αναλυτικά τα νέα μέλη, η θητεία των οποίων λήγει το 2019

Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ έχει ως εξής:

- Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος).

- Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Οικονομολόγος).

- Ηλίας Μοναχολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός).

- Φώτιος Βρότσης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανολόγος – Μηχανικός).

- Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, (Οικονομολόγος).

- Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός).

- Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, Μέλος, (Γεωλόγος).

- Σωτήριος Μπούζας, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός).

- Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος, (Οικονομολόγος).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.

SHARE: