Θεσμικό πλαίσιο, για πρώτη φορά, για την παραγωγή βιομεθανίου

Διαβάζεται σε 2'
H Αλεξάνδρα Σδούκου
H Αλεξάνδρα Σδούκου eurokinissi

Στη μελέτη περιγράφονται οι τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου και το διαθέσιμο δυναμικό στην Ελλάδα, ενώ προτείνονται σχήματα θεσμικών μέτρων και οικονομικών ενισχύσεων για αυτό τον σκοπό.

Σε κλειστή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγούς βιοαερίου, διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, προμηθευτές φυσικού αερίου, συναρμόδια υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί, ΡΑΑΕΥ) προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό τη διαμόρφωση των πολιτικών για την προώθηση της παραγωγής βιομεθανίου.

Με e-mail που απέστειλε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, την προηγούμενη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, ζητήθηκαν τα σχόλια των φορέων στη μελέτη που έχει εκπονήσει ομάδα του ΕΜΠ, υπό τον Καθηγητή Σωτήριο Καρέλλα.

Στη μελέτη περιγράφονται οι τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου και το διαθέσιμο δυναμικό στην Ελλάδα, ενώ προτείνονται σχήματα θεσμικών μέτρων και οικονομικών ενισχύσεων για αυτό τον σκοπό. Τα σχόλια των φορέων θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται και στο σχέδιο ΕΣΕΚ που υποβλήθηκε για σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο σκοπός των μέτρων που θα θεσπισθούν είναι:

  • Η αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου σε μονάδες βιομεθανίου, τουλάχιστον όσων γειτνιάζουν σε δίκτυα διανομής ή μεταφοράς ΦΑ. Η παραγωγή βιομεθανίου είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την καύση του βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως προτιμητέα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.
  • Η ίδρυση νέων μονάδων βιομεθανίου, ιδίως σε αγροτικές/κτηνοτροφικές περιοχές
  • Η έγχυση του παραγόμενου βιομεθανίου σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (ή αγωγούς μεταφοράς αερίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι οικονομικότερο), με σκοπό το «πρασίνισμα» του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία πλαισίου για τη συνδεσιμότητα των μονάδων βιομεθανίου με τα δίκτυα διανομής ή μεταφοράς.
  • Η δυνατότητα μετατροπής του παραγόμενου βιομεθανίου σε συμπιεσμένο ή υγροποιημένο βιομεθάνιο για χρήση στις μεταφορές.
  • Η δημιουργία πλαισίου κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω παραγωγή βιομεθανίου από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι το κόστος του παραγόμενου βιομεθανίου είναι μεγαλύτερο από τις επικρατούσες σήμερα και προβλεπόμενες για το μέλλον τιμές φυσικού αερίου. Το πλαίσιο θα βασίζεται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και θα περιλαμβάνει επενδυτική ενίσχυση ή/και λειτουργική ενίσχυση για ορισμένο χρονικό διάστημα, με το σύστημα των οικονομικών διαφορών έναντι της τιμής του φυσικού αερίου.
  • Η έκδοση πιστοποιητικών ανανεώσιμου αερίου για τη συγκρότηση σχετικής αγοράς. Ως φορέας πιστοποίησης έχει ήδη ορισθεί ο ΔΑΠΕΕΠ με το άρθρο 127 του ν. 4951/2022 που τροποποίησε το άρθρο 16 του νόμου 3468/2006.
  • Η χρήση του δεσμευόμενου CO2 κατά την παραγωγή βιομεθανίου, για παραγωγή συνθετικών καυσίμων.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα