Τι αλλάζει για τους καταναλωτές στη λιανική ρεύματος

Διαβάζεται σε 4'
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια ISTOCK

Διακανονισμό και στους παλιούς πελάτες με χρέη από το 2020 είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημαντικές αλλαγές για τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2020 περιλαμβάνουν οι αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έθεσε χθες σε διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ για την αντιμετώπιση του «ενεργειακού τουρισμού».

Στην πράξη, οι προμηθευτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με παλιούς πελάτες τους που έχουν αρρύθμιστα χρέη, προσφέροντάς τους διακανονισμό των οφειλών τους. Στην περίπτωση που οι εν λόγω καταναλωτές δεν ανταποκριθούν στον διακανονισμό, τότε οι πάροχοι θα τους επισημάνουν στο σύστημα Debt Flagging που θα δημιουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η παραπάνω διαδικασία θα αποτελέσει το «φίλτρο» ώστε στο σύστημα Debt Flagging, όταν αυτό δημιουργηθεί, να αποτυπωθεί το ιστορικό όλων των καταναλωτών που έχουν οφειλές από τον Ιανουάριο του 2020. Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί το εναρκτήριο χρονικό σημείο από το οποίο «μετρά» ο αριθμός των προμηθευτών στους οποίους χρωστά ένα νοικοκυριό ή μικρή επιχείρηση, για να χαρακτηριστεί στρατηγικός κακοπληρωτής – όπως πρόκειται να θεσπισθεί η συγκεκριμένη έννοια από το ΥΠΕΝ, για να μπλοκαριστεί η δυνατότητα νέας αλλαγής παρόχου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία που θα λάβει το υπουργείο, στρατηγικός κακοπληρωτής θα θεωρηθεί το φυσικό πρόσωπο που έχει προβεί σε συστηματική αλλαγή τουλάχιστον δύο προμηθευτών εντός πενταετίας και με αρχή την 1η.1.2020, χωρίς να αποπληρώσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του, ενώ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και στον υφιστάμενο (τρίτο) προμηθευτή του.

Στην περίπτωση μίας επιχείρησης, θα πρέπει να έχει αρρύθμιστες οφειλές από την 1η.1.2020 σε έναν πάροχο και ληξιπρόθεσμα χρέη και στην τρέχουσα εταιρεία από την οποία προμηθεύεται ρεύμα.

Στο Debt Flagging, οι παραπάνω προϋποθέσεις θα αποτυπώνονται με τρεις επισημάνσεις για τα νοικοκυριά και δύο flagging για τις επιχειρήσεις. Επομένως, με τις αναδρομικές «κρούσεις» των εταιρειών σε παλιούς πελάτες τους για τακτοποίηση των οφειλών τους, θα προκύψει ποιοι καταναλωτές έχουν συμπληρώσει το όριο των επισημάνσεων, ώστε να χαρακτηριστούν στρατηγικοί κακοπληρωτές και, κατά συνέπεια, να χάσουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε νέο πάροχο.

Στην περίπτωση που το προτεινόμενο πλαίσιο υιοθετηθεί χωρίς αλλαγές, εφεξής στους ενεργούς πελάτες τους στους οποίους έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία πληρωμής του δεύτερου κατά σειρά ανεξόφλητου λογαριασμού, οι προμηθευτές θα υποχρεώνονται να τους προσφέρουν διακανονισμό. Μάλιστα, η ρύθμιση των χρεών θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον 6 δόσεις.

Αν ο καταναλωτής ανταποκριθεί στον διακανονισμό, τότε ο προμηθευτής δεν θα μπορεί να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί, τότε ο πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι η επισήμανση (flagging) του πελάτη ως υπερήμερου, στο Debt Flagging. Επίσης, θα ενημερώνει τον καταναλωτή πως τον έχει επισημάνει.

Αν ο πελάτης ανταποκριθεί σε αυτή τη δεύτερη προθεσμία, τότε ο προμηθευτής θα άρει την επισήμανσή του στο debt flagging. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την εκπνοή της διορίας των 20 ημερών, θα μπορεί να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη διακοπή ηλεκτροδότησης, με την κατάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ εντολής αποκοπής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μόλις υποβληθεί η εντολή αποκοπής στον ΔΕΔΔΗΕ, θα μπλοκάρεται και η δυνατότητα του καταναλωτή να αλλάξει προμηθευτή, αν δεν εξοφλήσει ή διακανονίσει τα χρέη του.

Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο πριν από την έκδοση της εντολής αποκοπής, στην περίπτωση που δεν πληροί τα κριτήρια του στρατηγικού κακοπληρωτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο παλιός προμηθευτής θα υποχρεούται στον πρώην πλέον πελάτη του να προσφέρει εντός 10 ημερών ρύθμιση των οφειλών του, μετά την έκδοση του τελικού λογαριασμού. Αν ο πρώην πελάτης αγνοήσει τη ρύθμιση, τότε η παλιά εταιρεία του θα έχει τη δυνατότητα να τον επισημάνει.

Μάλιστα, έχει διορία 6 μηνών για να προχωρήσει στην επισήμανση, η οποία πάντως θα αίρεται αν στην πορεία διακανονιστούν οι οφειλές. Επίσης, οι επισημάνεις έχουν διάρκεια «ζωής» 60 μηνών (5 ετών), καθώς στη συνέχεια αίρονται αυτόματα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα