Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ενισχύει τη συμμετοχή της στην Αττική Οδό

Φωτογραφία από την Αττική Οδό
Φωτογραφία από την Αττική Οδό NIKOS DANIILIDIS

Με την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 6,5%, πλέον ελέγχει το 65,749% των μετοχών.

Ως κίνηση ματ, μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι συνολικού τιμήματος 37,5 εκατ. ευρώ.

Η ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί ως «κίνηση ματ» στη σκακιέρα των εξαγορών και αποτελεί την πρώτη, άκρως σημαντική κίνηση της νέας διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Καλλιτσάντση.

Με την εξαγορά του 6,5%, πλέον η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ελέγχει το 65,749% των μετοχών των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., από το 59,249% που ήταν η συμμετοχή της σε αμφότερες τις εταιρείες προηγουμένως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανέλαβε, μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, ενώ η ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ελέγχει σε ποσοστό 80% την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Τώρα, όσον αφορά στο 6,5% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., αποτελεί το ποσοστό που αναλογεί στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από το συνολικό ποσοστό του 9,88% που κατείχε στις δυο εταιρείες η Τράπεζα Πειραιώς, για τη διάθεση του οποίου είχε διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό. Σε συνέχεια σχετικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς που έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς μετά το πέρας του διαγωνισμού, απευθύνθηκε - όπως ορίζει το Συμφωνητικό Μετόχων αμφότερων των εταιρειών - στους υφιστάμενους μετόχους των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., που διαθέτουν δικαίωμα προαιρέσεως, δικαίωμα το οποίο άσκησε η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

«Η ενίσχυση της συμμετοχής μας στις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη νέα στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που προβλέπει τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων και τη δημιουργία μέσω αυτής μακροχρόνιας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας. Είναι μία επένδυση με σημαντικότατα επιχειρηματικά, στρατηγικά και οικονομικά οφέλη για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η Αττική Οδός αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό αποτύπωμα του Ομίλου μας, αφού από τη μία είναι δημιούργημα της θυγατρικής μας στις κατασκευές ΑΚΤΩΡ και από την άλλη είναι ένα χαρακτηριστικό έργο παραχώρησης, της θυγατρικής μας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. 17 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του πρώτου τμήματος της, η Αττική Οδός διατηρεί αναλλοίωτη την κατασκευαστική της υπεροχή αλλά και αδιαμφισβήτητο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στοιχεία που την καθιστούν ένα από τα κορυφαία έργα υποδομής στην Ελλάδα, τον πλέον κομβικό οδικό άξονα της Αθήνας και τη σταθερή επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών,» επισήμανε σε δηλώσεις του ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Φωτογραφία από την Αττική Οδό
Φωτογραφία από την Αττική Οδό NIKOS DANIILIDIS

Ποια είναι η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ιστορικά στοιχεία

Αρχές δεκαετίας του '90: Διεθνής διαγωνισμός από το Ελληνικό Δημόσιο για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου της Αττικής Οδού, με τη μέθοδο της παραχώρησης με συγχρηματοδότηση.

Μάρτιος 1996: Ανακήρυξη του ελληνικού ομίλου με την επωνυμία «Κοινοπραξία Αττική Οδός» ως αναδόχου του έργου.

Κόστος κατασκευής: 1,3 δισ. ευρώ

Χρηματοδότηση: 35% από το Eλληνικό Δημόσιο, με συμμετοχή και πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 65% από την Παραχωρησιούχο εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» με ίδια και δανειακά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εμπορικές Τράπεζες, ενώ οι μέτοχοι της Αττικής Οδού παρείχαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων, για όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. Η επένδυση των μετόχων κινητοποίησε συνολικά ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 822,2 εκατ. ευρώ.

Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης: 23 Μαΐου 1996

Ημερομηνία λήξης Σύμβασης Παραχώρησης: 5 Οκτωβρίου 2024

H πρώτη χρονιά που διατέθηκε μέρισμα στους μετόχους ήταν το 2013, και αφορούσε τα κεφάλαια που επένδυσαν στα έτη 2000 έως 2002. Τα ποσά που έλαβαν οι μέτοχοι κατ’ έτος, τη συγκεκριμένη χρονιά και έκτοτε είναι:

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ενισχύει τη συμμετοχή της στην Αττική Οδό

Κατά συνέπεια, από τα 822,2 εκατ. ευρώ που επένδυσαν οι μέτοχοι της εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.» μέχρι σήμερα, κι αφού εξυπηρετούνται κανονικά τα δάνεια που ελήφθησαν, έχουν αποσβεστεί μέσω μερισμάτων τα 476,9 εκατ.

Επίσης, η συμφωνηθείσα απόδοση επί του Έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ανέρχεται σε 13,1%, ενώ εκτιμάται πως η απόδοση δεν θα ξεπεράσει το 10,0% μέχρι το τέλος της παραχώρησης.

Πάντως, για τη διατήρηση της ποιότητας του έργου σε πολύ υψηλό επίπεδο, μετά από 14 έτη πλήρους λειτουργίας, έχουν γίνει εργασίες βαριάς συντήρησης και έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 117.939.347 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος της παραχώρησης θα υλοποιηθούν αντίστοιχα σημαντικές εργασίες, αντικαταστάσεις και επενδύσεις για τη διατήρηση του αυτοκινητοδρόμου στο επίπεδα που έχει αναγνωριστεί από τους χρήστες.

Κι ακόμη, οι εργοδοτικές εισφορές που έχει αποδώσει η Αττική Οδός Α.Ε. μέχρι και την οικονομική χρήση 2017, ανέρχονται σε 7.555.591 ευρώ, ενώ 55.092.529 ευρώ είναι οι εργοδοτικές εισφορές που έχει αποδώσει η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. στο ίδιο διάστημα.

Οσον αφορά στα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, σε φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από την εταιρεία Αττική Οδός Α.Ε., κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου μέχρι τη χρήση έτους 2017, αγγίζουν τα 674.088.127 ευρώ το ποσό που έχει εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις από την εταιρεία Αττική Οδός Α.Ε. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου μέχρι τη χρήση έτους 2017 κι επιπλέον 189.927.700 ευρώ έχει εισπράξει από την Αττικές Διαδρομές ΑΕ στο ίδιο διάστημα.

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ενισχύει τη συμμετοχή της στην Αττική Οδό

Στο διάστημα λειτουργίας του έργου, η εταιρεία διατηρεί το κόστος διοδίου, τα 12 τελευταία χρόνια στα 2,80 ευρώ, αν και με τη Σύμβαση Παραχώρησης θα μπορούσε να είναι 3,77 ευρώ το 2018. Η μόνη αύξηση από 2,70 ευρώ σε 2,80 ήταν η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της Αττικής Οδού

70 χλμ. συνολικού μήκους, 150 χλμ. Δικτύου βοηθητικών/παράπλευρων οδών, 29 ανισόπεδοι κόμβοι σε λειτουργία, 100 οδικές γέφυρες - Άνω διαβάσεις, 25 οδικές γέφυρες - Κάτω διαβάσεις, 38 γέφυρες σιδηροδρομικών γραμμών, 21 γέφυρες ρεμάτων, 12 πεζογέφυρες (άνω διαβάσεις),56 σήραγγες και πλήρως υπογειοποιημένα τμήματα (Cut & Cover), 12,6 χλμ. συνολικό μήκος σηράγγων και Cut & Cover, 66,70 χλμ. μήκος αντιπλημμυρικών έργων, 12 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ), 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α), 1 Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης, 39 Σταθμοί Διοδίων, 195 συνολικές λωρίδες (πύλες) διοδίων, 39 λωρίδες διοδίων με δυνατότητα ηλεκτρονικής λειτουργίας, 101 λωρίδες διοδίων με δυνατότητα λειτουργίας με εισπράκτορα, 55 λωρίδες διοδίων με δυνατότητα λειτουργίας είτε ηλεκτρονικά είτε με εισπράκτορα.

Η Αττική Οδός παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια, με δείκτη επικινδυνότητας εφάμιλλο κορυφαίων αυτοκινητόδρομων στην Ευρώπη, με παραδοσιακά υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία και η Γαλλία. Η διαχείριση της κυκλοφορίας γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και η απόκριση σε συμβάντα δεν υπερβαίνει τα 6 λεπτά της ώρας κατά μέσο όρο.

Η Αττική Οδός διαθέτει 120 ειδικά οχήματα (Van, Μηχανήματα Έργου), τα οποία περιπολούν συνεχώς και αδιαλείπτως, συντηρούν και επιτηρούν το δρόμο και τα συστήματα, επεμβαίνοντας σε έκτακτα συμβάντα καθώς και 222 κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας για την επιτήρηση του δρόμου.

Καταλήγοντας, η Aττική Οδός συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας και αποτελείται από δύο κάθετα διασταυρούμενα μεταξύ τους τμήματα (Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων 52 χλμ. και Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού 13 χλμ.) καθώς και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

SHARE:

24Media Network