Alpha Bank: Εμπλουτίζει την 'εργαλειοθήκη' της και προετοιμάζεται για ξένες χρηματαγορές

Alpha Bank: Εμπλουτίζει την 'εργαλειοθήκη' της και προετοιμάζεται για ξένες χρηματαγορές

Για την έξοδο στις αγορές, μετά από μεγάλο διάστημα, με την έκδοση ομολόγου προετοιμάζεται η Alpha Bank

Της Λίλυ Σπυροπούλου

Την επάνοδό της στις διεθνείς χρηματαγορές, προετοιμάζει η Alpha Bank. Για τον σκοπό αυτό -και για να είναι έτοιμη μόλις βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να αντλήσει κεφάλαια από το εξωτερικό, όπως συνέβαινε προ κρίσης και όπως συμβαίνει για όλες τις υγιείς, διεθνείς τράπεζες- θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων της για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Στη γενική συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 30 Ιουνίου, θα εξηγηθεί ότι η έκδοση αυτή φέρνει την Alpha Bank σε προβάδισμα αναφορικά με την άντληση κεφαλαίων από τις ξένες αγορές. Να σημειωθεί δε ότι θα βελτιωθεί η σύνθεση των εποπτικών της κεφαλαίων, που σήμερα αποτελούνται μόνο από κοινές μετοχές.

Με την επικείμενη έγκριση των μετόχων και όταν βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, η Alpha Bank θα προχωρήσει μέσω της θυγατρικής της, στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση . Η “άδεια” από τους μετόχους θα έχει διάρκεια 12 μηνών, διάστημα στο οποίο η Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να βγει στις ξένες αγορές.

Η “φύση” του νέου ομολογιακού δανείου δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. Αυτό όμως είναι σενάριο που για να υλοποιηθεί, θα πρέπει να συμβεί κάτι απρόοπτο και ακραίο, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποχώρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, που σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Εξάλλου, παραμένει βασικός επιχειρηματικός στόχος της Αlpha Bank, η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τον Νοέμβριο 2015, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης ενισχύθηκε σημαντικά και ανέρχεται σε 17,3%, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να κατατίθεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση του ΔΣ της Τράπεζας, «οι τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζουν να καλούν ως πρωταρχικό μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Το σκεπτικό της έκδοσης του ομολογιακού δανείου

Όπως θα διευκρινισθεί στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης , η Τράπεζα επιθυμεί τη συνεχή διεύρυνση των πηγών αντλήσεως κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεως, εν όψει:

- των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας περί κεφαλαιακής επάρκειας και απορροφήσεως ζημιών εν λειτουργία ή/και κατά την εξυγίανση (MREL)

- της περαιτέρω ευθυγραμμίσεως των εποπτικών της κεφαλαίων με τις απαιτήσεις και τις ευχέρειες του εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου

- του υψηλού ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τα οποία καλείται να διαχειρισθεί ενεργά τα επόμενα έτη

- της δυσχέρειας που αντιμετωπίζει η Χώρα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επί του παρόντος για πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ωστόσο, λόγω της πρωτοφανούς χρηματοοικονομικής κρίσεως που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηματαγορές είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Ως εκ τούτου απαιτείται η δημιουργία εργαλειοθήκης με όλα τα μέσα που παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και ταχύτητα προσβάσεως στις χρηματαγορές, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις διαφαινόμενες ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων εντός του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι τα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης προέρχονται αποκλειστικά από την έκδοση κοινών μετοχών, διάρθρωση η οποία δεν συνάδει με τη συνήθη δομή που συναντάται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Ως εκ τούτου, η έκδοση και άλλων μορφών κινητών αξιών, όπως οι ομολογίες του ΜΟΔ, τα αντληθησόμενα κεφάλαια εκ των οποίων δύνανται υπό προϋποθέσεις να περιληφθούν στα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης, θα βελτιώσει τη διάρθρωση των εποπτικών της κεφαλαίων, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδοτήσεώς της.

Περαιτέρω, η έκδοσή των ομολογιών, που, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι μειωμένης κατατάξεως (subordinated), θα συμβάλει στη σταδιακή δημιουργία καμπύλης επιτοκίου (yield curve) για κινητές αξίες εκδιδόμενες από την Τράπεζα, διευκολύνοντας την έκδοση από την Τράπεζα στις χρηματαγορές και άλλων μορφών κινητών αξιών με απαιτήσεις που θα κατατάσσονται πριν από αυτές των ομολογιών του ΜΟΔ (π.χ. Senior Bonds). Ως εκ τούτου, σκοπό της προτεινόμενης εκδόσεως αποτελεί μεταξύ άλλων, ξεκινώντας από την έκδοση των ομολογιών του ΜΟΔ η Τράπεζα όχι μόνον να βελτιώσει τη διάρθρωση των εποπτικών της κεφαλαίων, αλλά και εν τέλει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις χρηματαγορές, βελτιώνοντας τις πηγές χρηματοδοτήσεώς της.

Κυρίως όμως η έκδοση τόσο των μετατρέψιμων ομολογιών αλλά και άλλων κινητών αξιών από την Τράπεζα που επιτρέπουν κατά τους όρους τους την απορρόφηση ζημιών, λειτουργεί επ’ ωφελεία και των καταθετών της Τραπέζης, καθόσον οι απαιτήσεις εξ αυτών κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις των καταθετών, προστατεύοντας κατά τούτο την καταθετική βάση της Τραπέζης.

Έτσι, οι υφιστάμενες συνθήκες στις χρηματαγορές και η ενδεχόμενη ανάγκη αντλήσεως κεφαλαίων αναδεικνύουν ως αναγκαίο και αναλογικό μέτρο την προτεινόμενη κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και τη χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει διά ιδιωτικής τοποθετήσεως προς ειδικούς και λοιπούς επενδυτές ομολογίες με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, προκειμένου η Τράπεζα να διαθέτει την αναγκαία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ταχύτητα και αμεσότητα αντιδράσεως στη μεταβαλλόμενη συγκυρία.

(Φωτό: Sooc)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Alpha Bank: Κερδοφορία, για τρίτο τρίμηνο, το α' τρίμηνο του 2017

Αρχίζει η διαχείριση κόκκινων δανείων

Alpha Mobile Banking: Η νέα εμπειρία e-Banking είναι εδώ

SHARE:

24Media Network