Deloitte & World Economic Forum: Fintechs και καινοτομία αλλάζουν το μέλλον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Deloitte & World Economic Forum: Fintechs και καινοτομία αλλάζουν το μέλλον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η έκθεση εστιάζει σε στοιχεία που προέκυψαν μετά από τριετή έρευνα πάνω στο μετασχηματιστικό ρόλο των fintechs στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Τις σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη επιφέρει οι Fintechs και η καινοτομία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και τη δυναμική που αναμένεται να προσδώσουν στο μέλλον, εξετάζουν η Deloitte και το World Economic Forum, μέσω της έκθεσης “ Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services”.

Η έκθεση εστιάζει σε στοιχεία που προέκυψαν μετά από τριετή έρευνα πάνω στο μετασχηματιστικό ρόλο των fintechs στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η παρουσία των ψηφιακών πλατφορμών, η χρηματοοικονομική αποκέντρωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, καθώς και οι συνεχώς αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον κλάδο, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για μια σημαντική αναμόρφωση του παγκόσμιου συστήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες.

Η κυρία Κατερίνα Γλαβά, Principal στο τμήμα FSI Consulting της Deloitte, σχολίασε: «Είναι πραγματικότητα ότι οι εταιρίες Fintech έχουν επηρεάσει το ρυθμό καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διαμορφώνοντας τις προσδοκίες των πελατών για νέες υπηρεσίες παγκοσμίως, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές τεχνολογικές διαταραχές του χώρου».

«Στην Ελλάδα οι εταιρίες Fintech, παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο με το εξωτερικό καθώς δυσκολεύονται να επιβιώσουν λόγω των υψηλών δαπανών και του μικρού μεγέθους της αγοράς, με αποτέλεσμα να τα καταφέρνουν λίγες». «Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία με τις εταιρίες Fintech ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικά με χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα».

«Ακόμη βέβαια είναι έντονη η ανάγκη μεγάλου μέρους της πελατειακής τους βάσης για διαπροσωπική επαφή και σχέση εμπιστοσύνης με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το οποίο ενισχύεται από τα αναπτυγμένα δίκτυα καταστημάτων ως σημεία εξυπηρέτησης και την πολυπλοκότητα «προϊόντων» που παρέχονται».

Η εμφάνιση των ψηφιακών πλατφορμών

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πλατφόρμες που προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ένα μόνο κανάλι, μπορεί να αποτελέσουν το κυρίαρχο μοντέλο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο μέλλον. Η άνοδος αυτών των πλατφορμών, αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία, σε ανταλλάξιμες και πιο ευέλικτες οντότητες. Αυτό μπορεί να απαιτεί από τους ιδιοκτήτες της εκάστοτε πλατφόρμας να είναι ικανοί διαχειριστές, εξισορροπώντας τις ανάγκες των κατασκευαστών προϊόντων με τη ζήτηση των πελατών.

Χρηματοοικονομική αποκέντρωση

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι όλο και μεγαλύτερες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και οι διαφορετικές ρυθμιστικές προτεραιότητες και ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, καθιστούν απαραίτητο το έδαφος για περιφερειακά μοντέλα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες. Ακόμη και οι παγκόσμιες επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστούν ξεχωριστές στρατηγικές για να εξειδικεύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ενσωματωθούν με τα τοπικά οικοσυστήματα. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι Fintechs θα αντιμετωπίσουν πιθανώς σοβαρά εμπόδια στην προσαρμογή τους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες και ρυθμιστικά πλαίσια, ακόμη και σε περιπτώσεις που η τεχνολογία μειώνει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά.

Νέες ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι προσπάθειες των τραπεζών να μιμηθούν τις βασικές ικανότητες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θα οδηγήσουν πιθανώς σε μια αυξανόμενη εξάρτηση από αυτές. Για παράδειγμα, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδιώκουν να βελτιώσουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών τους διευκολύνοντας τις διαδικασίες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδά τους, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την υποδομή που βασίζεται στην τεχνολογία και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως υπηρεσίας.

Οι «ανερχόμενες δυνάμεις» που αποκαλύφθηκαν μέσω της έκθεσης περιλαμβάνουν:

• Κόστος εμπορευματοποίησης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της αυξανόμενης πίεσης για μείωση κόστους, υιοθετούν νέες τεχνολογίες και συνεργάζονται με νεοεισερχόμενες εταιρίες ώστε να εμπορευματοποιήσουν (μειώσουν) τους παράγοντες κόστους που δεν παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διαφοροποιηθούν στην αγορά.

• Ανακατανομή κερδών: Η τεχνολογία θα επιτρέψει πιθανώς σε οργανισμούς να παρακάμψουν τις παραδοσιακές αλυσίδες αξίας, ανακατανέμοντας έτσι τα κέρδη τους.

• Η αξία της εμπειρίας του πελάτη: Η δύναμη μεταφέρεται στους διανομείς προϊόντων που αξιοποιούν την σχέση με τον πελάτη και τον έλεγχο της εμπειρίας του και ασκούν πίεση στους κατασκευαστές προϊόντων.

• Δημιουργία εσόδων μέσω των δεδομένων: Τα δεδομένα θα γίνουν όλο και πιο σημαντικά για τις τράπεζες, και οι στατικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να εμπλουτιστούν από ροές δεδομένων από πολλαπλές πηγές που συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.

• Bionic Workforce: Καθώς η ικανότητα των μηχανών να αναπαράγουν και να προσομοιώνουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων συνεχίζει να εξελίσσεται, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό και τις «μηχανές» ως ένα ενιαίο σύνολο δεξιοτήτων.

Η κυρία Γλαβά, επίσης, σημείωσε: «Η αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω Robotics και Cognitive έχει προχωρήσει σημαντικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού εδώ και αρκετά χρόνια. Τελευταία, υπάρχει σημαντική κινητικότητα και στην Ελλάδα με σχετικά έργα να έχουν ξεκινήσει. Το γεγονός ότι η υλοποίηση είναι γρήγορη χρησιμοποιώντας υφιστάμενους επιχειρησιακούς κανόνες, διαδικασίες και συστήματα, προσφέρει απτά οφέλη χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στο λειτουργικό μοντέλο».

SHARE:

24Media Network