ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης της ARIVIA

ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης της ARIVIA

H θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ πέρασε σε διεθνές επενδυτικό σχήμα έναντι 20 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης της εταιρείας ARIVIA σε διεθνές επενδυτικό σχήμα από την ΕΛΓΕΚΑ, έναντι 20 εκ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ARIVIA εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ που έχει τεθεί σε εφαρμογή τον τελευταίο 1,5 χρόνο και αφορά στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και την εστίαση στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει και στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ.

Παράλληλα, η μεταβίβαση της εταιρείας ARIVIA επιφέρει σημαντική βελτίωση στην χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου, μέσω της εισροή κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ καθώς εξασφαλίζει στον Όμιλο το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου, ενισχύει τις χρηματορροές υπέρ του πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τέλος συμβάλλει στη δανειακή ελάφρυνση της ΕΛΓΕΚΑ, βελτιώνοντας τους σχετικούς δείκτες.

Το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό fund Southbridge Europe Mezzanine SICAR, είναι διεθνούς βεληνεκούς, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και υγιές προφίλ για την ARIVIA, που διακρίνεται για την εξωστρέφειά της.

Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις αποφάσεις της Διοίκησης του Ομίλου. Ταυτόχρονα, έχοντας βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη, μέσα από αποφασιστικές και στρατηγικές κινήσεις, η ΕΛΓΕΚΑ έχει δημιουργήσεις τις κατάλληλες βάσεις και συνθήκες για την επόμενη μέρα, με στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα και την έκδοση ομολογιακού δανείου

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 30.06.2016, η επίπτωση από την πώληση της εταιρείας «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο έχει ως εξής: Σε επίπεδο Εταιρείας, Κέρδος συναλλαγής: 7.517 χιλ. ευρώ ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο, Κέρδος συναλλαγής: 3.750 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία «Βασιλογεώργης και Συνεργάτες» ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη συγκεκριμένη συμφωνία.

SHARE: