ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2021

ΕΛΙΝΟΙΛ: Με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων στο α΄ εξάμηνο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2021, σε €681,42 εκατ. έναντι €825,37 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020, καταγράφοντας μείωση 21,15%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 21,5 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7,67 εκατ. έναντι €6,54 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη €1,77 εκατ. έναντι €0,56 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,27 εκατ. έναντι €0,20 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,81 εκατ. έναντι €5,57 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,89 εκατ. έναντι €0,5 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €1,36 εκατ. έναντι €0,28 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2020.

Επίσης, η ελίν Σταθμοί και η ελίν Ναυτική παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά αποτελέσματα της ελίν Τεχνικής έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω ανατίμησης υλικών των έργων της που είναι σε εξέλιξη. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το τρίτο κύμα της πανδημίας με τον σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων που επέβαλλε, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που διαμόρφωσε την πορεία της αγοράς στο α΄ εξάμηνο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι συνολικές πωλήσεις υγρών καυσίμων υποχώρησαν στο -7% το 2020. Αντίθετα με ό,τι συνέβη στα δύο πρώτα κύματα της πανδημίας και κυρίως στο πρώτο, τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, όπου οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης και λόγω των ιστορικά χαμηλών τιμών, κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας εν μέρει τις σημαντικές μειώσεις στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, στο α΄ τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης κινήθηκαν πολύ πτωτικά και παρέσυραν την αγορά σε μια περαιτέρω μείωση της τάξης του -18%.

Η επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων από τις περισσότερες χώρες, και τα κλειστά σύνορα οδήγησαν τις πωλήσεις στο Διεθνές Εμπόριο στο -38%.

Η ελίν, με τη λειτουργία των 574 πρατηρίων της, έκλεισε αυτό το εξάμηνο με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ενώ στρατηγικός στόχος της ήταν η ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά των συμβατικών καυσίμων, στόχος που επιτεύχθηκε με το λανσάρισμα της νέας σειράς διαφοροποιημένων προϊόντων “CRYSTAL NEXT”. Ο ενεργειακός μετασχηματισμός, μετά την είσοδο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της “BLUE FUEL” που δημιουργήθηκε για την είσοδο του ομίλου στην αγορά LNG και CNG, αλλά και την είσοδό της στην ηλεκτροκίνηση, με ένα τριετές επενδυτικό πλάνο τοποθέτησης ταχυφορτιστών στο δίκτυο πρατηρίων της, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΔΕΗ.

Τέλος, στο α΄ εξάμηνο πρωταρχικό στόχο της εταιρίας αποτέλεσε η διατήρηση της υγειονομικής πολιτικής, με στόχο την ασφάλεια των ανθρώπων της. Ο Όμιλος ανταποκρινόμενος στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που προέκυψαν, κυρίως στο α΄ τρίμηνο για την αντιμετώπιση του τρίτου κύματος, εφάρμοσε ένα σημαντικό πρόγραμμα με αυστηρότατα πρωτόκολλα, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της πανδημίας στον Όμιλο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε:

«Κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, η ΕΛΙΝΟΙΛ ακολούθησε μια συγκρατημένη επενδυτική πολιτική, με αυστηρή διαχείριση των γενικών εξόδων, και σε συνδυασμό με μια αυστηρή πιστωτική πολιτική, η οποία της επέτρεψε τη μείωση των τόκων, πέτυχε να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά της έξοδα.

Η θετική συνεισφορά στην κερδοφορία από την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα πολύ θετικά αποτελέσματα στο Διεθνές Εμπόριο και η καλή πορεία των Στερεών Καυσιμων, καθώς και η μείωση των εξόδων επέτρεψαν στην ΕΛΙΝΟΙΛ να κλείσει το α’ εξάμηνο με ένα εξαιρετικά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Ταυτόχρονα, στρατηγικό στόχο στο α΄ εξάμηνο αποτέλεσε η ενδυνάμωση της θέσης της εταιρίας στην αγορά των συμβατικών καυσίμων, ενώ συγχρόνως η ΕΛΙΝΟΙΛ προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς τον ενεργειακό μετασχηματισμό της.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για το επόμενο εξάμηνο, διαβλέποντας ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για την ελίν, με την τροχιά τους επόμενους μήνες να συναρτάται άμεσα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων.»

Σημείωση: Η Οικονομική Έκθεση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 1/1/2021 – 30/06/2021 δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα