Ελλα-δικά μας: Η 'εκδίκηση' των ελληνικών επιχειρήσεων

Ελλα-δικά μας: Η 'εκδίκηση' των ελληνικών επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία Ελλα-δικά μας κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μέλη της τον τελευταίο χρόνο. Οι πωλήσεις των μελών της ξεπερνούν πλέον το 1 δισ. ευρώ

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η συνεργασία ελληνικών επιχειρήσεων που διεκδικεί ένα δυναμικό ρόλο στην επανάκαμψη της οικονομίας, παρουσίασε το έργο και τα επόμενα βήματά της στους δημοσιογράφους, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Με παραγωγή 2 δισ. προϊόντων (τεμ.) και κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς , 4.400 εργαζομένους, και 64 μονάδες παραγωγής σε όλη την Ελλάδα, η Πρωτοβουλία αποτελεί μία σημαντική δύναμη της ελληνικής οικονομίας που στοχεύει να αναδείξει την αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως το πιο ορθολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας και την έξοδο από τον φαύλο κύκλο της κρίσης.

Αριθμώντας σήμερα 34 εταιρείες-μέλη, το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μία πρωτοπόρα ένωση δυνάμεων με ορισμένες από τις ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες παραγωγικές - μεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, οι οποίες επέλεξαν υπεύθυνα να διατηρήσουν το τρίπτυχο Παραγωγή, Βάση και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Μέσα από την επιλογή τους αυτή, οι εταιρείες-μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιστρέφουν, στο μέγιστο δυνατό, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας και τη διατήρηση -και επανεπένδυση- του εθνικού πλούτου εντός συνόρων.

Χτίζοντας πάνω στο συνολικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την αξία που δημιουργεί η συνεργασία των εταιρειών-μελών του, το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διεκδικεί έναν ουσιαστικό ρόλο στο διάλογο για την οικονομία, μεταξύ άλλων, μέσα από την προώθηση προτάσεων για την ενθάρρυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την ανάληψη δράσεων για την τόνωση της κατανάλωσης ελληνικής παραγωγής προϊόντων και, πιο σημαντικά, τη δημιουργία συνεργειών τόσο μεταξύ των μελών της Πρωτοβουλίας, όσο και ανάμεσα στο ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και σημαντικούς θεσμούς, φορείς και παράγοντες της ελληνικής οικονομίας.

ADVERTISING
Ελλα-δικά μας: Η 'εκδίκηση' των ελληνικών επιχειρήσεων

Οι εταιρείες-μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχουν εγκαινιάσει την κοινή παρουσία τους σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύοντας την προβολή των ελληνικών προϊόντων σε ένα ευρύ κοινό, έχουν ανοίξει κανάλια ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δημιουργούν σταδιακά ένα πλαίσιο κοινής αντιμετώπισης προκλήσεων και αναζήτησης ευκαιριών, ιδιαίτερα στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, η Πρωτοβουλία έχει ήδη θεσμοθετήσει τη σήμανση «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», την οποία τα μέλη φέρουν πάνω στα 2 δισ. τεμάχια προϊόντων που παράγουν, ως σήμα αναγνωρισιμότητας της ελληνικής τους ταυτότητας προς τους καταναλωτές. Η σήμανση απονέμεται έπειτα από αυστηρή διαδικασία ελέγχου της Εταιρείας Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Eurocert A.Ε, η οποία προσφέρει την έγκριτη πιστοποίηση ελληνικότητας στην επιχείρηση.

Μέσα από ένα πλαίσιο ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας, το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αναδεικνύει το θετικό ρόλο που μπορούν, αν όχι οφείλουν, οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν στην επανάκαμψη της οικονομίας και της δύναμης τους να συνεισφέρουν στο χτίσιμο ενός παραγωγικού μοντέλου που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε μία σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη η οποία στηρίζεται σε μια ισχυρή εγχώρια παραγωγική-μεταποιητική βάση.

Τι είναι η Ελλα-δικά μας

Το «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελεί μία πρωτοβουλία ελληνικών παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT A.Ε που έχει ως σκοπό να παρέχει αξιόπιστη πιστοποίηση της αυθεντικής ελληνικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες εγχώριας παραγωγής και προέλευσης αποτελεί αδιαμφισβήτητη τάση και ανάγκη. Σε αυτή την τάση απαντά και η δημιουργία της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», προσθέτοντας αξιοπιστία και κύρος αλλά και συμβάλλοντας μέσω της κοινότητας στη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων που θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ελληνικότητας συμβάλει στην ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικής ανάπτυξης διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσα από τον αξιόπιστο έλεγχο ότι κάθε εταιρεία- μέλος της κοινότητας, πληροί συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική της ταυτότητα.

Στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εταιρείες: AGRINO, ΕΨΑ, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΛΟΥΞ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΙ, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, ΒΙΚΟΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΝΑΚΗ, BRAVA, ΕΖΑ, EYBOIKH ZYMH, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, SKAG, ΚΥΚΝΟΣ, HELLAS FROST, PETROU NUTS, ΠΑΚΟ, CAPTAIN’S, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ENDLESS-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ, THE WRITING FIELDS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ, AΥΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, GALENICA, CAMPER-GAZ, ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ, ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ, CRETAN OLIVE MILL.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αυτές είναι οι 10 εταιρείες που οι Έλληνες θεωρούν ότι έχουν τα καλύτερα προϊόντα

SHARE:

24Media Network