ΕΛΠΕ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2015

ΕΛΠΕ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2015

Τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία του πέτυχε στην δύσκολη χρήση του 2015 ο όμιλος των ΕΛΠΕ

Τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους (χωρίς αναπροσαρμογές) ανήλθαν στα 45 εκατ., έναντι ζημιών 369 εκατ. το 2014. Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 444 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα στα 758 εκατ. ευρώ.

Στα 268 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη του ομίλου των ΕΛΠΕ το 2015 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. Τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους (χωρίς αναπροσαρμογές) ανήλθαν στα 45 εκατ., έναντι ζημιών 369 εκατ. το 2014. Τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 444 εκατ., ενώ τα συγκρίσιμα στα 758 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά στον κύκλο εργασιών αυτός διαμορφώθηκε στα 7,3 δισ. δισ. έναντι 9,47 δισ. το 2014.

Αναλυτικότερα στο Δ' Τρίμηνο 2015, ο Όμιλος σημείωσε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, οδηγώντας τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το 2015 στα 758 εκατ. ευρώ, την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 268 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση σημείωσαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με βασικό άξονα τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, που υπερδιπλασίασε τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA εκμεταλλευόμενος το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, βελτιώνοντας τη λειτουργία και την απόδοση των διυλιστηρίων μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο Β' Τρίμηνο του 2015 και αναδιαρθρώνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα με θετικά αποτελέσματα.

Οι Εμπορικές εταιρίες στην Ελλάδα αύξησαν τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους, καθώς το πρόγραμμα μετασχηματισμού ΚΟΡΥΦΗ και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας οδήγησαν σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και πιο αποτελεσματική εμπορική διαχείριση. Αντίστοιχα, οι θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό πέτυχαν βελτιωμένα αποτελέσματα, εκμεταλλευόμενες συνέργειες με τα διυλιστήρια και βελτιωμένες συνθήκες αγοράς.

Ο κλάδος των Πετροχημικών μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων καθετοποίησης επέτυχε αυξημένη παραγωγή πρώτης ύλης, που σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν σε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς και το ύψος των εσόδων από πωλήσεις, επηρεάστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου καταγράφοντας ζημίες λόγω μείωσης της αξίας των αποθεμάτων άνω των €300 εκατ. (2014: €484 εκατ.). Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7% λόγω των ομολογιακών δανείων του 2014, ενώ τα δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα έτους ανήλθαν σε €45 εκατ. έναντι ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014.

SHARE:

24Media Network