Φθηνό ρεύμα στα φωτοβολταϊκά αναζητούν οι καταναλωτές

Φθηνό ρεύμα στα φωτοβολταϊκά αναζητούν οι καταναλωτές

Όλο και μεγαλύτερο έδαφος κερδίζουν στους οικιακούς καταναλωτές οι λύσεις των φωτοβολταϊκών για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού.

Οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος έχουν πυροδοτηθεί από τις πρωτόγνωρες αυξήσεις της τιμής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του εισαγόμενου ορυκτού καυσίμου είναι 10 φορές υψηλότερη από πέρυσι και ακολουθεί φρενήρη πορεία αφού συνδέεται με τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη.

Έτσι, και με δεδομένο ότι το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε παράγεται από φυσικό αέριο, τα περιθώρια μείωσης των τιμών είναι ελάχιστα. Και ιδίως όσο συνεχίζονται οι γεωπολιτικές αναταραχές και η ενεργειακή εξάρτηση από το συγκεκριμένο ορυκτό καύσιμο.

Οι επιλογές των φωτοβολταϊκών

Χιλιάδες νοικοκυριά αναγνωρίζουν πλέον το ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως προς το χαμηλό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, παράγουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια καθώς δεν εξαρτώνται από γεωπολιτικά συμφέροντα ενώ η ενέργεια που παράγουν είναι ανεξάντλητη και το κόστος «καυσίμου» μηδενικό.

Στο πλαίσιο αυτό οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε λύσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των ποσοτήτων ρεύματος που χρειάζονται να καταναλώσουν.

Προγράμματα όπως το Net Metering, το «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», αλλά και το πλέον πρόσφατο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, είναι οι πιο διαδεδομένες επιλογές.

Αναλυτικά οι εναλλακτικές για φθηνή «πράσινη» ενέργεια λειτουργούν ως εξής:

  Ενεργειακός συμψηφισμός – Net Metering.

To Net Metring προϋποθέτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη και λειτουργεί ως εξής:

 • Συμψηφίζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με αυτήν που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή της επιχείρησης

 • Χρεώνεται ο λογαριασμός ρεύματος, αν η κατανάλωση είναι υψηλότερη από την παραγωγή

 • Με τη μείωση της ζήτησης για ένα μήνα ο συμψηφισμός μετατίθεται χρονικά σε άλλον μήνα, αλλά πάντα εντός της επόμενης τριετίας.

  Πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Το ειδικό πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη» για οικιακούς καταναλωτές επίσης προϋποθέτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κύρια κατοικία, και λειτουργεί ως εξής:

 • Ο Διαχειριστής Δικτύου αγοράζει με σταθερή τιμή 0,087 ευρώ ανά Κιλοβατώρα την παραγόμενη ενέργεια, για μια 20ετία.

 • Πιστώνονται στο λογαριασμό τα έσοδα της μηνιαίας παραγωγής ρεύματος.

 • Ισχύουν οι υπόλοιπες συμφωνηθείσες με τον προμηθευτή τιμολογιακές χρεώσεις και προσφορές

 • Ανώτατο όριο παραγωγής ρεύματος τα 6 Κιλοβάτ στα φωτοβολταϊκά των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο περιοχών και τα 3 Κιλοβάτ των μη διασυνδεδεμένων.

  ΗΡΩΝ ΕΝ.Α: χωρίς φωτοβολταϊκό στη στέγη

Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτούν μέχρι και για 20 έτη τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται για την καθημερινή τους δραστηριότητα μέσα από τα φωτοβολταϊκά, χωρίς ωστόσο να απαιτείται να εγκαταστήσουν οτιδήποτε.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιλογή ενός προγράμματος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ΗΡΩΝ. Στη συνέχεια, εφόσον συμμετάσχουν στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, γίνονται «παραγωγοί» της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Τα πλεονεκτήματα του ΗΡΩΝ ΕΝ.Α έναντι των άλλων δύο εναλλακτικών είναι:

 • Δεν χρειάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη.

 • Εξοικονομούνται δαπάνες από το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης των ηλιακών πάνελ.

 • Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α διατηρείται σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

 • Μεταβιβάζεται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Πελάτη ΗΡΩΝ της επιλογής τους.

 • Δεν υπάρχει ο περιορισμός ισχύος των 6 KW, καθώς παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης ως και το 75% της συμφωνημένης ισχύος της κατανάλωσής του, εντός της αρχικής τριετίας από την έναρξη του προγράμματος.

Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, η αξία της παραγόμενης καθαρής ενέργειας, τους επιστρέφεται με εκπτώσεις στις χρεώσεις προμήθειας του ρεύματος στους λογαριασμούς τους. Για παράδειγμα για κάθε 1.000 ευρώ συμμετοχής η παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε 1.450 kWh, ετησίως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ετήσια έκπτωση που θα λαμβάνει ο συμμετέχων στο πρόγραμμα ανέρχεται – με βάση τις φετινές τιμές ενέργειας – σε 350 ευρώ (https://www.heron.gr/ena-calculator-v0.9.0/index.html?lang=el). Πρόκειται για μία σημαντικότατη «απόδοση» (~35%), η οποία μάλιστα ανεβαίνει όσο οι τιμές αυξάνονται και όσο η ηλιοφάνεια – κι άρα η παραγωγή των φωτοβολταϊκών – είναι μεγαλύτερη.

Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α παρέχει ευελιξία στη διαμόρφωση του ποσού της συμμετοχής, αλλά και ελευθερία ως προς το χρόνο αποχώρησης από το πρόγραμμα. Ο καταναλωτής που θέλει να διακόψει τη συμμετοχή του δεν επιβαρύνεται με ποινή πρόωρης αποχώρησης και εισπράττει το ποσό της συμμετοχής του, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο της αποχώρησής του, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που θα έχει ήδη λάβει.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα