ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κ. εργασιών στο α' τρίμηνο του 2016

ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κ. εργασιών στο α' τρίμηνο του 2016

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 281,9 εκατ. ευρώ, έναντι 227,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015, αυξημένες κατά 24,1%

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 72 εκατ. ευρώ, έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 82,7%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των κατασκευών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 40,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών  14,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 431,8 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος  του τριμήνου ανέρχονταν σε 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 834,4 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,8 δις ευρώ, ενισχύοντας   τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας ικανών ταμειακών ροών στα επόμενα τρίμηνα.  

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 232,6  εκατ. ευρώ έναντι 180,3 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας άνοδο κατά 29%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα διαμορφώθηκαν σε  42,7  εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το α’τρίμηνο του 2015.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,3  εκατ. λειτουργικό κέρδος  προ αποσβέσεων  (ΕΒΙΤDA).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι  0,8 εκατ. ευρώ το 2015. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας  τα καθαρά αποτελέσματα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη  7,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12,5 εκατ. ευρώ το α’  τρίμηνο του 2015.

SHARE:

24Media Network