Η εξωστρέφεια προτεραιότητα για την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

Η εξωστρέφεια προτεραιότητα για την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

Το προωθητικό πρόγραμμα της ΕΛ.Ο.Π.Υ., που υλοποιείται ήδη στην Ελλάδα και την Ιταλία, βασίζεται σε στρατηγική επικοινωνίας που έχει ως κεντρική ιδέα την έννοια της Διαφάνειας.

Η πιστοποίηση των μονάδων των 21 μελών της ΕΛ.Ο.Π.Υ., βάσει του ιδιωτικού Προτύπου Σχήματος Πιστοποίησης Fish from Greece που συνεπάγεται και τη σήμανση των προϊόντων τους με την κοινή υπογραφή “Fish from Greece”, σηματοδοτεί την επόμενη μέρα για την ΕΛ.Ο.Π.Υ., με έμφαση στην εξωστρέφεια, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και σε αυτή της Ιταλίας, που απορροφά μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών των επιχειρήσεων-μελών της.

To ιδιωτικό Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas, παραδόθηκε στις αρχές Ιουνίου και μέρος των Μελών έχουν ήδη πιστοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα είναι στη διαδικασία επιθεωρήσεων για την πιστοποίηση.

ADVERTISING

Το προωθητικό πρόγραμμα της ΕΛ.Ο.Π.Υ., που υλοποιείται ήδη στην Ελλάδα και την Ιταλία, βασίζεται σε στρατηγική επικοινωνίας που έχει ως κεντρική ιδέα την έννοια της Διαφάνειας, συνδυάζοντας τα διάφανα νερά των ελληνικών θαλασσών, με τη διαφάνεια στις αρχές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων - μελών της ΕΛ.Ο.Π.Υ. Οι δράσεις που το αποτελούν, όπως για παράδειγμα οι επισκέψεις Ελλήνων και ξένων διαμορφωτών γνώμης σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα, έχουν στόχο να αναδείξουν στην πράξη τη διαφάνεια που διέπει κάθε στάδιο της παραγωγής. Η προώθηση συνίσταται στην ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών της εστίασης, σχετικά με το ότι το ελληνικό ψάρι αποτελεί μια εξαιρετικά ποιοτική, ασφαλή τροφή με μεγάλη διατροφική αξία, που παράγεται, με απόλυτη διαφάνεια, από έμπειρους παραγωγούς με τεχνογνωσία και προδιαγραφές υψηλού επιπέδου.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛ.Ο.Π.Υ. που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2019, έγινε απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα και καθορίστηκαν οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί η ΕΛ.Ο.Π.Υ την επόμενη 3ετία. Το πλάνο θα εστιαστεί σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προώθησης, που θα περιλάβει σταδιακά και άλλες αγορές, στη δημιουργία κωδίκων Ορθής Πρακτικής και σε καινοτόμα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, που εστιάζουν στο ζωικό κεφάλαιο, τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας σήμερα

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους, αλλά και πιο καινοτόμους, κλάδους της ελληνικής οικονομίας εδώ και 35 χρόνια. H ελληνική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού αντιπροσωπεύει σήμερα περισσότερο από το 60% της παραγωγής της Ε.Ε. και κοντά στο 30% της παραγωγής των Μεσογειακών ειδών, ενώ το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξαγωγών της Ελλάδας σε αγροτικά προϊόντα, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 700 εκ ευρώ.

H δραστηριότητα του κλάδου, όντας διασπαρμένη σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, επηρεάζει θετικά πολλές τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αποκεντρώνοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση και αποτελώντας έναυσμα για ευρύτερη ανάπτυξη των περιοχών όπου υλοποιείται. Η ανάπτυξη αυτή όχι μόνο δεν συγκρούεται, αλλά συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού απαιτεί σεβασμό της φύσης και ισορροπημένη χρήση των τοπικών πόρων. Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί ότι στο σύνολό τους, οι εταιρείες-μέλη της ΕΛ.Ο.Π.Υ. διακρίνονται για τη συνέπεια και τη συνέχεια που τις χαρακτηρίζει στην υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, οι οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους δεσμούς μας με τις κοινότητες στις οποίες είμαστε επιχειρηματικά παρόντες.

Μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών φυσικά συνεπάγεται συνολική αναβάθμιση της διατροφής – όμως, η επιθυμητή όσο και υπαρκτή τάση για αύξηση της ψαροφαγίας οφείλει να συνδυάζεται με ανάλογη μέριμνα για μια βιώσιμη αλιεία σε παγκόσμια κλίμακα. Η εξέλιξη της Ιχθυοκαλλιέργειας, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, αποτρέπει την υπεραλίευση που απειλεί τις θάλασσές μας, διαμορφώνοντας συνθήκες για μια ανάπτυξη απολύτως βιώσιμη, που προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον.

SHARE:

24Media Network