Η πρώτη ελληνική εταιρεία που χρηματοδοτείται βάσει Σχεδίου Γιούνκερ

Η πρώτη ελληνική εταιρεία που χρηματοδοτείται βάσει Σχεδίου Γιούνκερ

Υπεγράφη η πρώτη χρηματοδότηση ελληνικής εταιρείας στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ. Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ με την Creta Farms SA, πραγματοποιώντας την πρώτη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα που επωφελείται από τη στήριξη που προσφέρει η εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments/EFSI), του χρηματοδοτικού βραχίονα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για την υπογραφή αυτής της δανειακής συμφωνίας ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Creta Farms. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης καινοτόμου εταιρείας είναι το πιο πρόσφατο βήμα που γίνεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ευρώπη, συνάδει δε με την πλούσια δράση του Ομίλου ΕΤΕπ για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας εδώ και πολλά χρόνια. Η Τράπεζα της ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει επενδύσεις καίριας σημασίας στην Ελλάδα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, τόσο στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη όσο και μέσω των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει»,δήλωσε  ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Jonathan Taylor.

Ο  Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε «Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα όσον αφορά το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: υπογράφεται το πρώτο έργο της ΕΤΕπ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Creta Farms θα χρησιμοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για να επενδύσει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΑΚ) και για να αναπτύξει την καινοτόμο επιχείρησή της που δραστηριοποιείται στον τομέα των αγροτικών διατροφικών προϊόντων. Ευελπιστώ ότι από το Επενδυτικό Σχέδιο θα επωφεληθούν σύντομα πολλές ακόμη ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διατροφής, της βιομηχανίας και του τουρισμού. Ενθαρρύνω τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, η οποία διαθέτει διευρυμένη ομάδα στην Ελλάδα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Συμβουλευτικό Κόμβο (European Investment Advisory Hub)».

Η χρηματοδότηση της Creta Farms που υπογράφηκε σήμερα αφορά δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ με πενταετής διάρκεια αποπληρωμής. Οι όροι της χρηματοδότησης έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας. Πραγματικά, η ΕΤΕπ, έχοντας την υποστήριξη του EFSI, «βασίζεται» στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων στη βιομηχανία αλλαντικών και γαλακτομικών. H επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, τόσο εγχώρια όσο και στις εξαγωγικές αγορές. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία πάνω από 100 νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία,  ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Creta Farms, δήλωσε «Επενδύουμε στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση των κινήσεων που έχει κάνει η εταιρεία τα τελευταία έτη. Πρωτοπορούμε πάλι, όντας η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο Juncker για την Ευρώπη. Αποτελεί τιμή για εμάς το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας, στέκεται δίπλα μας στην υλοποίηση του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην επέκταση των προϊόντων μας σε διεθνείς αγορές».

Ο  κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Creta Farms, δήλωσε επίσης: «Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στην προσήλωσή μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Είχαμε αναφέρει επίσης ότι στοχεύουμε στην ταχεία ανάπτυξη στο διεθνές περιβάλλον. Σήμερα επιβεβαιώνονται όλα όσα είχαμε προβλέψει. Ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας της Ευρώπης μας δείχνει την εμπιστοσύνη του, αναγνωρίζοντας την προοπτική που έχει η εταιρεία μας για τα επόμενα έτη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία. Τα επόμενα έτη η εταιρεία μας θα έχει να παρουσιάσει πολλά και σημαντικά πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

Ο  Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. J. Taylor πρόσθεσε: «Η ΕΤΕπ είναι περήφανη για όλη την υποστήριξη που προσφέρει διαχρονικά στην ελληνική οικονομία. Πέρσι, για παράδειγμα, υπογράψαμε δάνεια ύψους 1,35 δισ. ευρώ περίπου στην Ελλάδα, στηρίζοντας επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Τράπεζα της ΕΕ είναι ο μοναδικός Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που υπήρξε σταθερά ενεργός σ’ αυτή τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, έχουμε όμως αναγνωρίσει ότι σ’ αυτές τις έκτακτες περιστάσεις η Τράπεζα πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τομέα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό το επιτύχαμε με την ενίσχυση της ομάδας μας εδώ, στην Αθήνα».

Από το 2008 ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει χορηγήσει πάνω από 12 δισ. ευρώ στην Ελλάδα υπό τη μορφή δανείων και εγγυήσεων. Το σύνολο της ρευστότητας που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα ανέρχεται συνολικά στα 18 δισ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Ενημερωτική σημείωση:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Μέτοχοί της είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

Σχετικά με τον Όμιλο Creta Farms

Η Creta Farms, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε το 1970 από την Κρήτη, αποτελεί σήμερα η κορυφαία εταιρία στην αγορά αλλαντικών και τον μεγαλύτερο παραγωγό χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ελληνική καθετοποιημένη εξαγωγική εταιρεία-ηγέτη στη βιομηχανία τροφίμων, με δύο μεγάλες παραγωγικές μονάδες και με εκτροφεία ζώων υψηλής ποιότητας και φροντίδας. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί η καινοτομία που έχει εισαγάγει στον κλάδο τροφίμων, αντικαθιστώντας το ζωικό λίπος με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Από το 2001, στην Ελλάδα έχει αποσπάσει 17 πατέντες, παράγοντας καινοτόμα, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα με την επωνυμία «Εν Ελλάδι» και στο εξωτερικό με την επωνυμία «Oliving». Στόχος της Creta Farms είναι να πρωτοστατεί στην παγκόσμια τάση για υγιεινή διατροφή, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα που ενισχύουν το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA είναι πάνω από 10%, ενώ τις προσπάθειές της στηρίζουν πάνω από 700 εργαζόμενοι. 

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), βάσει των εγκρίσεων χρηματοδότησης μέχρι τον Απρίλιο του 2016, εκτιμά ότι τα δάνεια που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) μπορούν να οδηγήσουν στην κινητοποίηση επενδύσεων ύψους άνω των 80 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Επενδύσεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Αυτά είναι τα πρώτα 42 έργα του 'πακέτου Γιούνκερ'

SHARE:

24Media Network