Καζίνο στο Ελληνικό: Μία πιθανή νέα προσφυγή της Hard Rock θα οδηγούσε σε νέα καθυστέρηση του έργου

Καζίνο στο Ελληνικό: Μία πιθανή νέα προσφυγή της Hard Rock θα οδηγούσε σε νέα καθυστέρηση του έργου

Αν και η απόφαση της ΑΕΠΠ ήταν ομόφωνη η Hard Rock φαίνεται διατεθημένη να πάει την υπόθεση στο ΣτΕ βάζοντας μία ακόμη τρικλοποδία στην έναρξη του έργου εξαιτίας και του κορονοϊού.

Σκληρή στάση φέρεται ότι θέλει να τηρήσει μετά από την απόρριψη της προσφυγής της Hard Rock International από την Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Ήδη όπως έχει αναφέρει σκοπεύει να προσφύγει τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Με την προσφυγή της η HR ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της ΕΕΕΠ τόσο κατά το μέρος κατά το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της όσο και κατά το μέρος κατά το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά της ένωσης προσώπων INSPIRE Athens (MΟHEGAN / ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Με την απόφαση της η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών σημείωνε ότι αρκούσε να συντρέχει έστω και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕΕΠ αποφάσισε την απόρριψή της προσφοράς της HR. Εν προκειμένω αποφάσισε ότι συντρέχουν περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και ουσιώδης πλημμέλεια στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Παράλληλα η ΑΕΠΠ, αποδεχόμενη τις απόψεις της ΕΕΕΠ και την παρέμβαση των MOHEGAN/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Hard Rock για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, “σύγκρουση συμφερόντων” αλλά και όσα η Hard Rock International ισχυρίστηκε για την ένωση προσώπων των τελευταίων.

Αξιζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι ομόφωνη (χωρίς μειοψηφία σε κανέναν από τους πάνω από 15 λόγους προσφυγής), αναλυτική (106 σελίδες) και με ισχυρή τεκμηρίωση.

Υπενθύμιζεται ότι η Hard Rock έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση αναστολής της απόφασης στο ΣτΕ μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της AΕΠΠ. H ίδια στην ανακοίνωση της δείχνει ότι θα κάνει χρήση αυτού το δικαιώματος. Κατά το νόμο η αναστολή συζητείται εντός 30 ημερών και εντός 20 ημερών εκδίδεται η απόφαση επ’ αυτής. Όλα τα ανωτέρω ωστόσο πιθανόν να επηρεάζονται δραστικά από την τρέχουσες έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας και της μη συζήτησης υποθέσεων στο ΣτΕ.

Στην αντίθετη περίπτωση εάν η εταιρεία δεν προχωρήσει στην κίνηση ή δεν επιτύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ, η ΕΕΕΠ δικαιούται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της ΜOHEGAN/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Θεωρητικά, ο τεχνικός φάκελος μπορεί να ανοίξει όσο δεν υπάρχει προσωρινή διαταγή που να εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα