Κρουασάν με ζαμπόν! Η Chipita εξαγοράζει τη Νίκας

Κρουασάν με ζαμπόν! Η Chipita εξαγοράζει τη Νίκας

Πώς λίγο πριν τελειώσει το 2016 η ιστορική αλλαντοβιομηχανία Νίκας έκανε το οριστικό βήμα για να περάσει στην Chipita, την πλέον πολυεθνική ελληνική εταιρεία

Και οι δύο τους είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα στην ελληνική αγορά. Η Νίκας -εάν ήταν σε καλύτερη κατάσταση πέρυσι- θα γιόρταζε με λάμψη τα πεντηκοστά της γενέθλια. Η Chipita, που στις δεκαετίες '70 και '80 δραστηριοποιούνταν στα chips και στα γαριδάκια, γνώρισε κατακόρυφη άνοδο όταν στις αρχές της δεκαετίας του '90 κατέβασε το κρουασάν στο περίπτερο και σήμερα είναι η ελληνική επιχείρηση με τη μεγαλύτερη παγκόσμια παρουσία: τα προϊόντα της φθάνουν σε 66 χώρες μέσα από τα 17 εργοστάσια που διαθέτει σε 9 χώρες.

Οι δρόμοι των δύο εταιρειών που πέρασαν από τρικυμίες - ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος κατάφερε να αποκολλήσει το δημιούργημά του την Chipita από τη Vivartia ενώ ο Νίκας ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία μετά από την πώληση των μετοχών από την οικογένεια Νίκα - θα συναντηθούν φέτος, καθώς λίγο πριν κλείσει το 2016 υπεγράφη η σύμβαση που θα αλλάξει το μέλλον της Νίκας. 

Συγκεκριμένα, υπεγράφη την 30ή Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED, που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ATTICA BANK ΑΤΕ, καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:
α) σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ για να αποφασίσει τα ακόλουθα:
- αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,
- στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και
- αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ.
β) απομείωση του δανεισμού της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

SHARE:

24Media Network