Μαρίνα Φλοίσβου: Περιβάλλον και Κοινωνία οι δύο πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας της

Μαρίνα Φλοίσβου

Η Μαρίνα Φλοίσβου πρόκειται να δημοσιεύσει το 2019 τον πρώτο της ολοκληρωμένο Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Μαρίνα Φλοίσβου παρουσίασε σήμερα στις εγκαταστάσεις της, στο Παλαιό Φάληρο, την απολογιστική έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις της με έμφαση στους δύο σημαντικότερους δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει κατά τη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε στοιχεία για τους δύο πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας στους οποίους δραστηριοποιείται ενεργά: το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

ADVERTISING

Στον πυλώνα «Περιβάλλον», αναδείχθηκαν οι ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται: ενδεικτικά αναφέρονται τα 16 ρεύματα ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή και ποικίλες ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος που, σε συγκεκριμένη κατηγορία, φτάνει το 36,6% κατά την περίοδο 2015 – 2017. Ιδιαίτερα περήφανη είναι η Μαρίνα Φλοίσβου και για την ποιότητα του θαλασσινού νερού, που βρίσκεται εντός της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νερά κολύμβησης (2006/7/ΕΚ), επίτευγμα μοναδικό για ένα τουριστικό λιμένα.

Στον πυλώνα «Κοινωνία», η Μαρίνα Φλοίσβου ανέδειξε την πολυετή της στήριξη σε δεκάδες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της χώρας, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις της 131 διαφορετικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και εξεύρεσης πόρων 35 συνεργαζόμενων ΜΚΟ για την περίοδο 2008 – 2018. Θα πρέπει να σημειωθούν, επίσης, οι αγώνες δρόμου που έχουν γίνει πλέον θεσμός στο χώρο, οι ετήσιες Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάντα δωρεάν για το κοινό, καθώς και η δημιουργία Τράπεζας Αίματος που συνεχίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία της.

Ο κ. Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Φλοίσβου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι δείκτες που παρουσιάζουμε σήμερα να είναι μια αξιόλογη δημόσια δέσμευση, όμως εμείς δεν θα σταματήσουμε εδώ. Η αφοσίωσή μας στην αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και η προσήλωσή μας στο να εξυπηρετήσουμε με κάθε τρόπο τις ανάγκες της κοινωνίας μας αντανακλώνται στις νέες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που θα υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον».

Η Μαρίνα Φλοίσβου πρόκειται να δημοσιεύσει το 2019 τον πρώτο της ολοκληρωμένο Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε συνεργασία με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη που υποστηρίζει το Πρόγραμμά της τα τελευταία χρόνια.

SHARE:

24Media Network