Νέα συνεργασία της Interamerican με την SAS

Νέα συνεργασία της Interamerican με την SAS

H Interamerican υιοθέτει τη λύση SAS Text Analytics για την βελτίωση του Customer Experience

Διευρύνεται περαιτέρω η συνεργασία της SAS Analytics με την INTERAMERICAN, δεδομένου ότι η ασφαλιστική εταιρεία υιοθέτησε και τη λύση SAS Text Analytics. Η λύση χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και προηγμένα analytics για το feedback που δίνουν οι πελάτες στις διάφορες μορφές επικοινωνίας με την εταιρεία, τον εντοπισμό των σημαντικών ζητημάτων και την πραγματοποίηση πιο αποτελεσματικής ανάλυσης του συναισθήματος των πελατών.

Η SAS Text Analytics παρέχει στην INTERAMERICAN το συγκριτικό πλεονέκτημα για άμεση ανάκτηση, έλεγχο και βελτίωση του Customer Experience και ενίσχυση του Customer Εngagement Value. Αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για τον εξελισσόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της INTERAMERICAN, με γνώμονα την καινοτομία και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης δεδομένων, καθώς η εταιρεία είναι προσηλωμένη στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση και εξέλιξη του Voice of the Customer.

ADVERTISING

Βασικότερα πλεονεκτήματα της λύσης Text Analytics της SAS είναι:

 • η υποστήριξη ελληνικών και ελληνικής μεταγραφής σε λατινικά (greeklish),

 • η διαθεσιμότητα έτοιμων γλωσσικών κανόνων και ταξινομήσεων για τον αυτόματο εντοπισμό συναισθήματος (sentiment analysis taxonomy) και οντοτήτων (entities extraction) όπως ονοματεπώνυμα, επωνυμίες,τηλέφωνα, τοποθεσίες και προϊόντα,

 • η διαθεσιμότητα μιας πλήρους γκάμας προηγμένων αναλυτικών τεχνικών text mining and machine learning, καθώς και προηγμένων γλωσσικών κανόνων (natural language processing), που επιτρέπουν την πραγματική άντληση επιχειρηματικής γνώσης και όχι μόνο keyword frequencies,

 • η δυνατότητα συνδυασμού text analytics με data mining,

 • η ευκολία στη χρήση.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση που έρχεται να καλύψει εξολοκλήρου την επιχειρηματική ανάγκη με δυνατότητα ανάλυσης οποιασδήποτε πηγής text δεδομένων, από εσωτερικές (ερωτηματολόγια, παράπονα) ή εξωτερικές (social media, blogs) πηγές, ανεξαρτήτως όγκου.

Με την υιοθέτηση της λύσης, η INTERAMERICAN καινοτομεί σε βέλτιστες πρακτικές για την εμπειρία του πελάτη στον κλάδο της αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη, όπως:

 • σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (1-2 ημέρες ανά κατηγορία),

 • αύξηση των δεικτών σύστασης-προώθησής της από πελάτες κατά 3-5 μονάδες, ενισχύοντας τα επίπεδα διατήρησης και εμπιστοσύνης των πελατών,

 • αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης ανατροφοδότησης πελατών,

 • εξασφάλιση αντικειμενικότητας στην ανάλυση,

 • αυτοματοποίηση του εντοπισμού σημαντικών θεμάτων σε πραγματικό χρόνο,

 • συνδυασμό των αποτελεσμάτων ανάλυσης κειμένων με άλλα δομημένα δεδομένα και αξιοποίηση στη λήψη αποφάσεων,

 • ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, λόγω της μείωσης εισερχομένων αιτημάτων.

Eκ μέρους της SAS, o Nίκος Πέππας, Regional Director Greece & Eastern Europe της SAS Analytics, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή μας όταν μεγάλοι οργανισμοί, όπως η INTERAMERICAN, αντιλαμβανόμενοι την αξία που περιέχουν τα αδόμητα δεδομένα, υιοθετούν τις πρωτοποριακές λύσεις Machine Learning της SAS στη περιοχή των Text Analytics για την ελληνική γλώσσα, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των πελατών τους και την ορθότερη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων».

Εκ μέρους της INTERAMERICAN, ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, τόνισε: «Με τη λύση SAS Text Analytics στην INTERAMERICAN έχουμε, πλέον, ευκρινή εικόνα όχι μόνο για την ανάγκη του πελάτη, αλλά και για τη συναισθηματική κατάστασή του κατά τη στιγμή της αλληλεπίδρασης με την εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο, προσδίδεται προστιθέμενη αξία στην αυθεντικότητα και πολύπλευρη διάσταση του Voice of the Customer και μπορούμε να βελτιώνουμε την ικανοποίηση και εμπειρία του πελάτη, γνωρίζοντας καλύτερα και ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του».

SHARE:

24Media Network