Όμιλος ΙΑΣΩ: Αύξηση κερδών 30% στο εξάμηνο του 2019

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ Δρ. Γιώργος Σταματίου.

Σημαντική τα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με τον διεθνή επενδυτικό Όμιλο OAKTREE σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου ΙΑΣΩ Δρ. Γιώργος Σταματίου.

Τα συγκρίσιμα – χωρίς την επίδραση του «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» - αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις είναι τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 47,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,64%.

ADVERTISING

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,84% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,61% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 17,18%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 3,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,91.

Παρατίθενται παρακάτω τα proforma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το Α΄ Εξάμηνο του 2019, χωρίς την επίδραση της ΙΑΣΩ GENERAL AE.

Όμιλος ΙΑΣΩ: Αύξηση κερδών 30% στο εξάμηνο του 2019

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου ενσωματώνουν, για την περίοδο 1/1/-5/4/2018, τη θυγατρική «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, είναι τα ακόλουθα:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 55,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 11,2%. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνει για την περίοδο 1/1-5/4/2018 και την ΙΑΣΩ GENERAL.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 3,9% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 12,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 14,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 14,14 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 45,6%. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2018 ενσωματώνουν το κέρδος, που ενεγράφη από την πώληση της ΙΑΣΩ GENERAL.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 11,26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 57,4%. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2018 επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας για το Α΄ Εξάμηνο του 2019 με την επίδραση της ΙΑΣΩ GENERAL AE.

Όμιλος ΙΑΣΩ: Αύξηση κερδών 30% στο εξάμηνο του 2019

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ Δρ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2019 τόνισε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, επιβεβαιώνουν την σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας. Το περασμένο έτος ήταν μία χρονιά σταθμός για την επιχείρηση. Μετά από 23 χρόνια το ΙΑΣΩ άλλαξε σελίδα. Έχει πλέον έναν ιδανικό στρατηγικό σύμμαχο, τον διεθνή επενδυτικό Όμιλο OAKTREE. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν να επιτύχει την πλήρη εκμετάλλευση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αναπτύσσοντας τις προοπτικές του με τον καλύτερο τρόπο.

Το ΙΑΣΩ ήταν και θα παραμείνει η κλινική των γιατρών.

Είναι επίσης βέβαιο ότι με έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο ο Όμιλος ΙΑΣΩ θα έχει πλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών του, ενώ θα καταστεί ισότιμος διαπραγματευτής απέναντι στους μεγάλους πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες προς όφελος των πελατών του.

Ήδη, ο Όμιλός μας άρχισε να αποκομίζει τα οφέλη της παρουσίας ενός τόσο μεγάλου οργανισμού στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς κατά την πρόσφατη αναχρηματόδοτηση των δανείων του ΙΑΣΩ και του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ επιτεύχθηκαν σημαντικά καλύτεροι όροι κυρίως λόγω της επιμήκυνσης των δανείων.

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών του εξαμήνου θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους ανθρώπους του ΙΑΣΩ, γιατρούς και εργαζομένους, ότι η μετάβαση στην νέα εποχή θα φέρει οφέλη σε όλους και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρίας στην αγορά».

SHARE:

24Media Network