Όμιλος Intracom: Ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Όμιλος Intracom: Ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Τι ανέφερε η διοίκηση της Intracom κατά την διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ομίλου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2016 και οι προοπτικές του ομίλου

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι : «Ο όμιλος Intracom Holdings, παρά τη συνεχιζόμενη πολύχρονη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, το 2016 συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και βελτίωσε τα οικονομικά μεγέθη του. Με ενοποιημένες πωλήσεις € 401,7 εκατ., 21% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ. έναντι ζημιών € 7,7 εκατ. το 2015, οι εταιρείες του ομίλου εστιάζουν στην οργανική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου Intracom Holdings ξεπερνά το € 1 δισ.»

Ο όμιλος Ιντρακάτ εστιάζοντας στις υποδομές, τα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, τις ΑΠΕ, το real estate και τον τουρισμό, μέσα στο 2016 προχώρησε στην υλοποίηση ή ολοκλήρωσε σημαντικά έργα (ΟΑΣΑ Tηλεματική, RURAL, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Αυτοκινητόδρομος Πελοποννήσου, κτίριο Αγγεμάρ, οδικό τμήμα στην Κ. Μακεδονία), καθώς και στη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και πολυτελών κατοικιών (Αθήνα, Μύκονο). Μέσα στην τρέχουσα χρονιά υπέγραψε σύμβαση με τη FRAPORT, αξίας € 357 εκατ., για το κατασκευαστικό αντικείμενο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, καθώς και τη σύμβαση του έργου ΣΔΙΤ για την υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών.

Ο όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά του με την υπογραφή νέων συμβάσεων, όπως το έργο στα τελωνεία της Μεγάλης Βρετανίας, το φορολογικό σύστημα συλλογής εσόδων Δανίας, το Billing & Customer Care System για εταιρεία διανομής Ενέργειας στην Ιορδανία, ενώ προχώρησε στην ίδρυση γραφείου στην Κένυα ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά της Ανατολικής Αφρικής.

Τέλος, η Intracom Defense Electronics (IDE) επιβεβαίωσε τη θέση της στην αγορά υπέγραψε νέες συμβάσεις με τις Raytheon, KMV, RAM Systems και ολοκλήρωσε με επιτυχία την παράδοση του συστήματος Ελέγχου και Απεικόνισης στο ΝΑΜFI.

Στόχος του ομίλου Intracom Holdings είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων μέσω διεθνούς ανάπτυξης, ενίσχυσης προϊοντικής διασποράς, βελτιστοποίησης λειτουργίας και διαχείρισης κινδύνων. Με μοχλό την ισχυρή τεχνογνωσία, την πολύχρονη εμπειρία, την καινοτομία και την αξιοποίηση του ταλέντου του ανθρώπινου δυναμικού τους, οι εταιρείες του ομίλου είναι καλά τοποθετημένες ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αδράξουν τις ευκαιρίες που διανοίγονται σε τομείς αιχμής στον ψηφιακό κόσμο του αύριο.

Το 2016 τα οικονομικά αποτελέσματα της Intracom Holdings διαμορφώθηκαν ως εξής: οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 401,7 εκατ., αυξημένες κατά 6,5 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 27,8 εκατ., έναντι € 23 εκατ. το 2015, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2016 ήταν € 641 εκατ.

SHARE: