Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 15,3% στα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο του 2019

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση 15,3% στα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο του 2019

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 65,45% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου Σαράντη, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37% σε αντίθεση με την Ελλάδα που κινήθηκε οριακά πτωτικά

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 με τις πωλήσεις να παραμένουν σε σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αύξηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και την ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ισορροπημένη εμπορική ενεργοποίηση στα κανάλια διανομής και στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού, ενέργειες που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου στην περιοχή δραστηριοποίησης του και είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 172,19 εκ. ευρώ συγκριτικά με €160,27 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43%.

Η αύξηση των πωλήσεων βασίζεται αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του Ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του Ομίλου.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, παρά τo αδύναμο ξεκίνημα του έτους, παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη κατά το Β’ τρίμηνο του 2019, περιορίζοντας την πτώση στο 0,82% και διαμορφώθηκαν σε € 59,50 εκ. από € 59,99 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις συνεχίζεται και μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου, θετικά επηρεασμένη από πωλήσεις εποχιακών προϊόντων.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 65,45% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37% στα €112,69 εκ. από €100,28 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018.

Αποτελέσματα

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17,67% στα €21,04 εκ. από €17,88 εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2018 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,22% από 11,15% το περυσινό Α’ εξάμηνο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €15,66 εκ. από €14,84 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 5,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,10% από 9,26% το Α’ εξάμηνο του 2018.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €16,54 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 από €14,39 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 14,90%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 9,61% από 8,98% το Α’ εξάμηνο του 2018.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13,65 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 από €11,84 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018 αυξημένα κατά 15,33%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,93% από 7,39% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

SHARE: