OTE: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων

OTE: Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων

Μεταξύ των άλλων εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 68η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετόχων που εκπροσωπούσαν το 80,91% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Tο διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας “ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Την Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες αυτού και των Επιτροπών του για τη χρήση 2019, την έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση, τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2020 καθώς και την καταβολή αυτών μέχρι τη Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

Την έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την κα. Amanda Sisson, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Ψαθά.

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά η κα. Amanda Sisson.

Κατόπιν συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

3. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος

4. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος

5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος

6. κα. Amanda Sisson, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

7. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος

8. κ. Βασίλειος Βασσάλος, Μη εκτελεστικό μέλος

9. κ. Δημήτριος Γεωργούτσος, Μη εκτελεστικό μέλος

10. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της ανωτέρω εκλογής και της συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα την ίδια μέρα, έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κα. Amanda Sisson (Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα