Planet Positive: Καίριες ερωτήσεις για τον νέο τρόπο σκέψης που συστήνει η Tetra Pak στον κόσμο της βιομηχανίας

Planet Positive: Καίριες ερωτήσεις για τον νέο τρόπο σκέψης που συστήνει η Tetra Pak στον κόσμο της βιομηχανίας

Όλες οι απορίες μας για την κυκλική οικονομία και το Planet Positive λυμένες.

Τελικά, ανακυκλώνονται τα Tetra Pak; Πώς μπορεί μια επιχείρηση να μειώσει στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα; Και τι είναι τελικά το Planet Positive;

Από τη δημιουργία της πρώτης χάρτινης συσκευασίας που άλλαξε το τρόπο διανομής των τροφίμων τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα η Tetra Pak έχει καινοτομήσει σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί η Tetra Pak συνεχίζει με το ίδιο πάθος να βλέπει μακριά στο μέλλον και να προχωρά σε καινοτόμες ιδέες και ενέργειες που αλλάζουν τον κόσμο.

Τελευταία προσθήκη στη λίστα πρωτοβουλιών της Tetra Pak είναι η ενέργεια Planet Positive που έχει ως στόχο όχι μόνο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ίδιας της εταιρείας αλλά και τη δημιουργία συνεργιών προκειμένου η θετική συμβολή στο περιβάλλον να γίνει μια συλλογική ενέργεια. Για να μάθουμε ακόμα περισσότερα για αυτό το νεό τρόπο σκέψης του Planet Positive απευθυνθήκαμε στον Βασίλη Τσανό, Key Account Director της Tetra Pak και εκείνος δεν παρέλειψε να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις μας.

Τι είναι η κυκλική οικονομία και πώς μπορεί να αλλάξει την αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης;

Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασίζεται στον περιορισμό των αποβλήτων, στην ανακύκλωση των προϊόντων και στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων μέσω της αξιοποίησης των ανακυκλωμένων υλικών έτσι ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο. Προκειμένου μια εταιρία να μπορέσει να συνεισφέρει στο μοντέλο αυτό, πρέπει να ενσωματώσει τις αρχές της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση ενός προϊόντος ξεκινά στο στάδιο σχεδιασμού, κατά το οποίο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος κατασκευής έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα. Αντίστοιχοι παράμετροι πρέπει να εξετάζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Natural Beauty Getty Images

Πώς προάγει η Tetra Pak την κυκλική οικονομία;

Για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η Tetra Pak εστιάζει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • Τη χρήση πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι τα δάση και το ζαχαροκάλαμο.
  • Την ανακύκλωση των συσκευασιών προκειμένου τα υλικά να αξιοποιούνται ως πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Στο πλαίσιο της ανακύκλωσης, η εταιρία επικεντρώνεται όχι μόνο στην καθαυτή ανακύκλωση των συσκευασιών αλλά επενδύει και σε δομές ανακύκλωσης όπως επίσης και σε προγράμματα ενημέρωσης καταναλωτών.
  • Tη μείωση των απορριμμάτων τροφών τόσο μέσα από την προστασία τροφίμων που προσφέρουν οι συσκευασίες μας όσο και μέσω των λύσεων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων που μειώνουν τις απώλειες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Τέλος, τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τις μονάδες της εταιρίας. Η Tetra Pak έχει δεσμευθεί ότι έως το 2030, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα προμηθεύεται θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έχει γίνει γνωστό πως οι συσκευασίες Tetra Pak δεν ανακυκλώνονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Είναι αλήθεια αυτό; Πώς μπορούν να ενταχθούν στον κύκλο ανακύκλωσης;

Κατά μέσο όρο, περισσότερο από το 70% μια συσκευασίας Tetra Pak αποτελείται από χαρτί. Έτσι η ανακύκλωση τους γίνεται στα εργοστάσια παραγωγής χαρτιού, όπου μέσα από μια σχετικά απλή διαδικασία, οι ίνες χαρτιού, ξεχωρίζονται από τις μικρές ποσότητες πλαστικού και αλουμινίου, μετατρέπονται σε χαρτοπολτό υψηλής ποιότητας ο οποίος στη συνέχεια αποτελεί πρώτη ύλη σε διάφορα προϊόντα χαρτιού.

Τι είναι η πρωτοβουλία Planet Positive της Tetra Pak και τι αντίκτυπο φιλοδοξεί να έχει στο περιβάλλον;

Το Planet Positive είναι νέος τρόπος σκέψης που προτρέπει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις αρχές της βιωσιμότητας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το Planet Positive έχει τριπλό στόχο. Αρχικά, αποτελεί έναν οδηγό δράσης για τα θέματα βιωσιμότητας που έχουν άμεση προτεραιότητα για την εταιρία και που αφορούν στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας. Στη συνέχεια, σημαντικό είναι επίσης να επανεξετάσουμε την έννοια της κυκλικής οικονομίας και να προσθέσουμε στην εξίσωση τον παράγοντα των εκπομπών άνθρακα καθώς αυτός αποτελεί καθοριστικό συντελεστή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η Tetra Pak επιθυμεί να δημιουργήσει συνέργειες και να παρακινήσει και άλλους να υιοθετήσουν παρόμοιες πρακτικές και δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τι είναι το food waste και πόσο επιζήμιο είναι για το περιβάλλον και την ανθρωπότητα;

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 1/3 των τροφίμων που παράγεται στον κόσμο δε φθάνει το τραπέζι των καταναλωτών. Με μια απλοϊκή μετάφραση, αυτό σημαίνει ότι το 1/3 των πρώτων υλών και της ενέργειας που καταναλώθηκε για την παραγωγή και μεταφορά των τροφίμων αυτών πάει χαμένη. Παράλληλα, το 8% των εκπομπών άνθρακα προέρχεται από τα απορρίμματα τροφίμων που καταλήγουν στα σκουπίδια. Αν συνυπολογίσουμε ότι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού υποσιτίζεται, τότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα του food waste είναι μεγάλο. Η Tetra Pak λοιπόν συνεισφέρει σε αυτό, τόσο με τις συσκευασίες της που προστατεύουν τα τρόφιμα και τα συντηρούν προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, όσο και μέσα από τις λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων που μειώνουν τα απορρίμματα τροφίμων σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Christoffer Lomfors / Photographer

Πώς βοηθά το Planet Positive τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, πρακτικά;

Το Planet Positive υπαγορεύει ως στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Για να το επιτύχει αυτό η Tetra Pak έχει δεσμευθεί ότι έως το 2030, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα προμηθεύεται θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια πρακτική μπορούν και καλούνται να υιοθετήσουν και άλλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Tetra Pak προσφέρει στους πελάτες της λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων που και αυτές με τη σειρά τους συμβάλλουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τι είδους επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο Planet Positive και πώς μπορούν να το κάνουν;

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν στο Planet Positive. Το Planet Positive είναι ένας τρόπος σκέψης που προτρέπει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις αρχές της βιωσιμότητας στο δικό τους φάσμα δραστηριοτήτων και να εστιάσουν στην κυκλική οικονομία, οι βασικές αρχές της οποία είναι ίδιες για όλους ενώ διαφέρουν στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, άλλο βάρος θα δώσει στην ανακύκλωση μια βιομηχανική εταιρία και άλλο μια εταιρία υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα» αγγίζει όλα τα είδη επιχειρήσεων με διαφορές να εντοπίζονται στον τρόπο και την ένταση εφαρμογής των αρχών της.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα