Πρόστιμα 1,025 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράνομες ανοικτές πωλήσεις

Πρόστιμα 1,025 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράνομες ανοικτές πωλήσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων που θα φτάσουν τα 1.025 εκατομμύρια ευρώ σε όσες εταιρίες προχώρησαν σε παράνομες ανοικτές πωλήσεις

Πρόστιμα ύψους 1,025 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράνομες ανοικτές πωλήσεις επί των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αποφάσισε την επιβολή προστίμου 460.000 ευρώ αποφασίστηκε και για την Burlington Global Capital Investments Corporation, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης.

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στην MCI Services Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑE, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης.

Πρόστιμο 65.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην Quantum Partners L.P., διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης.

Παράλληλα, την επιβολή προστίμου 80.000 ευρώ στην APTUS GLOBAL FINANCIALS FUND, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας.

Ενώ, πτρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην GFS MAP TRUST MACROSYNERGY, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας. Το ίδιο ποσό επηβλήθηκε και στην J.P. MORGAN SECURITIES PLC, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στην SOUTH PACIFIC CAPITAL SINGLE MEMBER P.C., γιατί παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως και να ειβάλει πρόστιμο 15.000 ευρώ στον κ. Oleg Viktorovich Boyko, στην εταιρεία "ΝAKULA MANAGEMENT LIMITED" και στην εταιρεία "FELDMANS SERVICES LIMITED", για τη μη έγκαιρη ενημέρωση κρίσιμων μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ".

Ακόμη, πρόστιμο 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία "ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ" για παράβαση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης της ενημέρωσης του μετόχου της ως άνω εταιρίας, "Private Financial Holdings Limited".

(Πηγή: ΑΠΕ)

SHARE:

24Media Network