Ρεκόρ κερδοφορίας για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2017

Ρεκόρ κερδοφορίας για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2017

Πολύ θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017 που ανακοίνωσε η εταιρεία, καταγράφοντας αύξηση 352% στα καθαρά κέρδη

Με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας ρεκόρ κερδοφορίας, έκλεισε το 2017 για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως προκύπτει απ' τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 352% καθώς διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016, και ο κύκλος εργασιών αντίστοιχα διαμορφώθηκε σε €1.526,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 37,6%. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,08 έναντι €0,29 το 2016.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €568,1 εκατ., βελτιώνοντας το δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA χαμηλότερα από τις δυο φορές (1,86).

«O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας», σχολίασε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, πέραν των ήδη γνωστών one-off items των αποτελεσμάτων Εννεάμηνου, σημειώνεται η απορριπτική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος που αφορούσε την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008. Συνέπεια της απορριπτικής αυτής απόφασης, τονίζει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τα αποτελέσματα του 2017 έχουν επιβαρυνθεί κατά €17,4 εκατ. σε επίπεδο EBITDA και €22,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

SHARE:

24Media Network