Σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση της ΝΝ Hellas

Σαρωτικές αλλαγές στη διοίκηση της ΝΝ Hellas

Αλλαγές, με στόχο την αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής της εταιρίας

Η ΝΝ Ηellas, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην Ελλάδα, καλωσορίζει τρεις νέους Γενικούς Διευθυντές, τον κ. Μιχάλη Σωτηράκο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων, υπεύθυνο για όλα τα κανάλια διανομής, τον κ. Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή Υγείας,  καθώς και τον κ. Ανδρέα Οικονόμου, Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και οι οποίοι θα αναφέρονται στην Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της NN Hellas, κα Μαριάννα Πολιτοπούλου. 

Η νέα διοικητική δομή έχει στόχο την αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής της εταιρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πελατοκεντρική ανάπτυξη από την ΝΝ Hellas

SHARE: