Σε θετική τροχιά η ΕΛΙΝ

Σε θετική τροχιά η ΕΛΙΝ

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10% με παράλληλη αύξηση των κερδών, η οποία θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής εταιρείας πετρελαιοειδών

Οι τρεις από τους τέσσερις κλάδους του ομίλου παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα, με τους Σταθμούς να εμφανίζουν μικρή ζημιά. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €652.6 εκατ. έναντι €592.4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 10%.

Το α’ εξάμηνο του 2017, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €21.5 εκατ. έναντι €20 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6 εκατ. έναντι 5,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 18%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε κέρδη €2,5 εκατ.  έναντι €1,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016 ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,8 εκατ. έναντι 1,3 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το α’ εξάμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,6 εκατ. έναντι €4,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €2 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη €1,4 εκατ. έναντι €0,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2017 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 η οποία οφείλεται κυρίως στις μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης, απόρροια της έλλειψης έργων που αφορούν δημόσιες επενδύσεις. Σε επίπεδο Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2017 οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική πορεία. Η «ελίν Τεχνική» διατηρεί την καλή πορεία, με σταθερή ροή νέων έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, η «ελίν Ναυτική» συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο πολύ υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της, ενώ η «ελίν Σταθμοί» παρουσίασε μικρές ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ «ελίν Βιοκαύσιμα» επίσης συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στο β’ εξάμηνο του 2017 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης. Το δ’ τρίμηνο του 2016 οι πωλήσεις θέρμανσης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, κάτι που είναι αμφίβολο να επαναληφθεί το δ’ τρίμηνο του 2017 λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης ρευστότητας των περισσότερων νοικοκυριών αλλά και της επιβάρυνσης στην τιμή διάθεσης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο β’ εξάμηνο του 2017 η εταιρία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded Crystal και diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά. Παράλληλα η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την εφαρμογή της προσεκτικής πιστωτικής πολιτικής, θωρακίζοντας κεφαλαιακά τη λειτουργία της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

SHARE:

24Media Network