Στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI EUROKINISSI

Η Alpha Bank ενεργοποίησε σήμερα τη σύμβαση χρηματοδοτήσεως που υπεγράφη τον ∆εκέμβριο 2016 με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αντλώντας το συνολικό ποσό των Ευρώ 100 εκατ. της συναλλαγής

Νέα εργαλεία ρευστότητας ενεργοποιεί η Alpha Bank εξασφαλίζοντας διαθέσιμα κεφάλαια, συνολικού ύψους 100 εκατ ευρώ, με προνομιακούς όρους και ευελιξία. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο συμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Συγκεκριμενα, συμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας:

Η Alpha Bank ενεργοποίησε σήμερα τη σύμβαση χρηματοδοτήσεως που υπεγράφη τον ∆εκέμβριο 2016 με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αντλώντας το συνολικό ποσό των Ευρώ 100 εκατ. της συναλλαγής.

ADVERTISING

Η Τράπεζα, με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Eπιχειρήσεων Mεσαίας Kεφαλαιοποιήσεως, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσφέρει αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις, στηρίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα των Eπιχειρήσεων εν μέσω των απαιτητικών οικονομικών συνθηκών.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας, το οποίο ήδη προσφέρεται στους Πελάτες της Τραπέζης, διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των Eπιχειρήσεων, ενώ παρέχει ευελιξία, προνομιακούς όρους και ταχύτητα στη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως και επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων “∆εξιότητες και Θέσεις Απασχoλήσεως – Επενδύσεις για τους Νέους”, μέσω της οποίας παρέχονται κίνητρα στις Eπιχειρήσεις να διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού τους.

SHARE:

24Media Network