Συμφωνία των ΕΛΠΕ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Συμφωνία των ΕΛΠΕ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, αφορά η συνεργασία στρατηγικής σημασίας που υπογράφηκε μεταξύ των ΕΛΠΕ και των δύο ΑΕΙ

Συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ενέργεια, και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη Μηχανική Πετρελαίου, υπέγραψαν την Τρίτη τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως ανακοινώθηκε, η συμβολή των ΕΛΠΕ στα εξειδικευμένα αυτά μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα είναι τριετούς διάρκειας, συνίσταται στη στήριξη και απονομή 25 υποτροφιών και αποσκοπεί στη διεύρυνση της επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στον όμιλο των ΕΛΠΕ και το επιστημονικό δυναμικό των προγραμμάτων, με συνέργειες σε όλους τους τομείς της στρατηγικής, του δικαίου και των οικονομικών της ενέργειας, καθώς και στον τομέα του εντοπισμού, της παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου.

Η έρευνα και διδασκαλία στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα θα γίνεται στα Αγγλικά, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που θα περιλαμβάνουν σεμιναριακές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ερευνητικές εργασίες συνδεδεμένες με την αγορά της ενέργειας και τη βιομηχανία του πετρελαίου, και διδασκαλία στο πεδίο και στους χώρους λήψης των αποφάσεων εντός και εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος των ΕΛΠΕ. Η επιλογή των φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κι η φοίτηση και η οργάνωση της έρευνας και διδασκαλίας, θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού προγράμματος.

Κατά τη τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρέστησαν, από τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια ο Πρόεδρος του ΔΣ, Ευστάθιος Τσοτσορός και ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Στεργιούλης, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο αντιπρύτανης Παντελής Παντελίδης και ο διευθυντής του μεταπτυχιακού στην Ενέργεια, Νικόλαος Φαραντούρης και από το Πολυτεχνείο Κρήτης ο πρύτανης Βασίλειος Διγαλάκης και ο διευθυντής τού μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου, Νικόλαος Πασαδάκης. Όπως επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση, «στόχος και κοινό όραμα είναι η συγκεκριμένη συνεργασία να οδηγήσει σε ένα forum έρευνας και καινοτομίας, που θα αποτελεί δεξαμενή ιδεών και φυτώριο στελεχών, τα οποία θα κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ανεξάρτητες αρχές και εν γένει σε κρίσιμους τομείς λήψης αποφάσεων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και θα εμπλουτίσουν με νέες ιδέες τον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».

Πιο αναλυτικά:

* Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια – Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία του αγγλόφωνου τμήματος στην Ενέργεια, με τίτλο “MSc in Energy Strategy, Law & Economics”. Η Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζει ως υποτρόφους του Προγράμματος δεκαπέντε (15) φοιτητές, εκ των οποίων έως δέκα (10) θα προέρχονται από τις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και πέντε (5) από την ελληνική επικράτεια.
Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υπόβαθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υποθέσεων, στον τρόπο που ο τομέας της Ενέργειας εντάσσεται στις στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, στις κρατικές πολιτικές ενέργειας ενταγμένες σε διμερείς, πολυμερείς και ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θεσμικά ζητήματα δικτύων και μεταφορών ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργειας, υπαρχόντων ή νέων. Το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού επιχειρείν, όπου στρατηγική, δίκαιο, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού/ ρυθμιστικού πλαισίου και της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης των ενεργειακών πολιτικών, των συναρτημένων με αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής και αποφάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Η υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Master of Science in Petroleum Engineering), αφορά σε επιχορήγηση, σε ετήσια βάση, δέκα (10) φοιτητών οι οποίοι θα προέρχονται από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ελληνικά Πετρέλαια (Ελλάδα, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ). Στόχος του Προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου.

Κύριοι άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας με προσέλκυση περισσότερων φοιτητών από το εξωτερικό, η ενίσχυση της διασύνδεσης με τη βιομηχανία πετρελαίου μέσω της προσέλκυσης περισσότερων εξειδικευμένων επιστημόνων από εταιρείες του κλάδου και από ακαδημαϊκά ιδρύματα, η εκπόνηση εργασιών σε αντικείμενα σχετικά με τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ στον τομέα εντοπισμού και παραγωγής πετρελαίου, καθώς και η αξιοποίηση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής και τεχνογνωσίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα αξιοποιηθεί ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας που αναπτύσσουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές-ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού μεταπτυχιακού κέντρου σπουδών στην επιστημονική περιοχή του πετρελαίου, με τη δημιουργία δύο κατευθύνσεων εξειδίκευσης: μια κατεύθυνση γεω-επιστημών με κύρια εξειδίκευση στη Γεωλογία, Γεωφυσική και Γεωχημεία του πετρελαίου και την εφαρμογή τους στην έρευνα και εντοπισμό κοιτασμάτων, καθώς και μια δεύτερη εξειδίκευση στην Μηχανική Ταμιευτήρων και τη Μηχανική Παραγωγής. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη της υφιστάμενης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, με προοπτική τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου και για στελέχη εταιρειών πετρελαίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

SHARE:

24Media Network