Συνέργειες που θα ξεπερνούν τα 45 εκατ. ευρώ από τη συγχώνευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

Συνέργειες που θα ξεπερνούν τα 45 εκατ. ευρώ από τη συγχώνευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

Oι συνέργειες αυτές αφενός θα είναι άμεσα ορατές ήδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής", αναφέρουν στελέχη.

Το 2019, που τυγχάνει να σηματοδοτεί και τα 20 χρόνια από την τριπλή συγχώνευση, που ήταν γενεσιουργός αιτία δημιουργίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα είναι μια πολύ καλή και δημιουργική χρόνια για τον όμιλο”, επισήμανε ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές, με αφορμή την προτεινόμενη συγχώνευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Κι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία, στην σιγουριά των κινήσεων με τις οποίες θα πορευτεί ο όμιλος  ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο εξής. Ηδη, τα πρώτα δείγματα γραφής, που αλλάξουν ριζικά την πορεία του ομίλου, είναι απόλυτα θετικά. Η πρώτη κίνηση της νέας διοίκησης Καλλιτσάντση, που ανέλαβε τον Ιούλιο του 2018, ήταν η εξαγορά επιπλέον 6,5% της Αττικής Οδού, γεγονός που αποτέλεσε ένδειξη καλής σχέσης και εμπιστοσύνης που απολαμβάνει, πλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ από το τραπεζικό σύστημα.

Η δεύτερη κίνηση, η οποία ανακοινώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ήταν η πρόταση συγχώνευσης ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, σε ένα κομβικό σημείο και για τις δύο εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση, "οι παρούσες αποτιμήσεις και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής τους αξίας και έχουν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες που ουδεμία σχέση έχουν με τις δυνατότητές τους ή τη δραστηριοποίησή τους, όπως οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις." Για τον λόγο αυτό, η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ σηματοδοτεί την πίστη της εταιρεία στις προοπτικές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενισχύοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα τον ΑΠΕ και την ανάδειξή της σε βασικό παίχτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση "από τη συγχώνευση αναμένονται συνέργειες που θα ξεπερνούν τα 45 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό ότι οι συνέργειες αυτές αφενός θα είναι άμεσα ορατές ήδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής κι αφετέρου η πρόβλεψή μας ως προς 45 εκατ. ευρώ είναι συντηρητική και εμπεριέχει μηδενικό ρίσκο υλοποίησης."

Οσον αφορά στην ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, απολαμβάνει οργανικής ανάπτυξης τα τελευταία δέκα χρόνια, κι είναι σήμερα ο δεύτερος παραγωγός ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ, στην οποία μέχρι σήμερα αποκλειστικά δραστηριοποιείται η εταιρεία έχουν αρχίσει να περιορίζονται και σύμφωνα με τον Θεόδωρο Σιετή, Πρόεδρος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας "κρίνεται επιτακτική η επέκταση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος εκτός συνόρων αλλά και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Η συγχώνευση με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο βέλτιστος τρόπος να καταστεί εφικτή η επέκταση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος στο εξωτερικό και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε περισσότερες από 25 χώρες, αλλά κυρίως να καταστεί μέρος μίας εταιρείας με μεγαλύτερο ισολογισμό και ως εκ τούτου μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια".

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο Γιώργος Προβόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τόνισε ότι “θα σεβαστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας, ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με την κείμενη νομοθεσία, με τις προσαρμογές να είναι σύμφωνες και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα ψήφου όλων των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις που σχετίζονται με εταιρικούς μετασχηματισμούς, όπως η παρούσα συγχώνευση.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις αναλυτών, ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είπε ότι “η παρούσα σχέση ανταλλαγής είναι απόλυτα δίκαια για τους μετόχους και των δυο εταιρειών και βασίζεται σε μεθοδολογίες διεθνώς διαδεδομένες και αποτελεί σχετική αποτίμηση της τιμής των μετοχών και των δύο εταιρειών συνδεδεμένη με την τιμή κλεισίματός τους στις 28 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης, η προτεινόμενη συγχώνευση ουδεμία σχέση έχει με την ΑΚΤΩΡ, ενώ μοναδικός στόχος είναι η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους. "Πρόσφατα εκθέσαμε πλήρως όχι μόνο τις οικονομικές επιδόσεις της Κατασκευής αλλά και όλα τα μέτρα που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή για να προστατευθεί εφεξής η κερδοφορία," είπε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής και της εισόδου νέων μετοχών προερχόμενων από την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, στο πλαίσιο της σχέσης ανταλλαγής, το ποσοστό της οικογένειας Καλλιτσάντση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα περιοριστεί από 27,87% σήμερα, σε 26,47%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Ελλάκτωρ: Τα οφέλη από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

SHARE:

24Media Network