Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας (BfR)

Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας (BfR)

Το Ομοσπονδιακό Ινστ. Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας εξετάζει το αερόλυμα του IQOS

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας, αρμόδιο για την αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, ανέλαβε δράση για να αξιολογήσει αν τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, μπορούν να έχουν λιγότερες βλαβερές και δυνητικά βλαβερές ουσίες στο αερόλυμά τους σε σύγκριση με τα τσιγάρα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τέθηκαν υπό εξέταση και τα ευρήματα των μελετών της PhilipMorrisInternational για το IQOS ενώ αναλύθηκε εξ αρχής και το αερόλυμα που παράγεται από τη χρήση του. Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Archives of Toxicology, ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα που αποτυπώνουν θετικές ενδείξεις για τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.

ADVERTISING

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Αξιολόγησης Κινδύνου της Γερμανίας, η πρόσληψη νικοτίνης από τον χρήστη του IQOS είναι παρόμοια με αυτή του παραδοσιακού τσιγάρου ενώ τα επίπεδα αλδεΰδων εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα κατά 80-95%, ενώ παράλληλα, οι πτητικές ενώσεις καταγράφονται μειωμένες κατά 97-99%. Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι βασικές καρκινογόνες ουσίες που τυπικά μετρώνται στον καπνό του τσιγάρου είναι πολύ χαμηλότερες στο αερόλυμα του IQOS.

Μιλώντας στο γερμανικό έντυπο Deutsche Ärzteblatt που απευθύνεται σε γιατρούς, ο ένας από τους βασικούς ερευνητές της μελέτης, ο βιοχημικός Dr.Frank Henkler-Stephani τόνισε ότι στόχος ήταν να αξιολογηθούν με συγκριτικό τρόπο τα στοιχεία της PMI για το IQOS και να ελεγχθεί το αν μετρώνται συγκρίσιμα επίπεδα τοξικών ουσιών στο αερόλυμα. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη καταδεικνύει ότι, σε απόλυτες τιμές, επιλεγμένα τοξικά στο αερόλυμα του προϊόντος θερμαινόμενου καπνού συμφωνούν με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η εταιρεία, ενώ τονίζει οτι η σύγκριση των επίπεδων πίσσας στο τσιγάρο και στο IQOS είναι παραπλανητική καθώς το αερόλυμα του IQOS είναι εντελώς διαφορετικό από τον καπνό του τσιγάρου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είχαν παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2017 στο 15ο συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, που διοργάνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη. Ο επικεφαλής της έρευνας Dr. Frank Henkler-Stephani, είχε δηλώσει τότε ότι τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού έχουν σημαντικά μειωμένα τοξικά σε σχέση με το τσιγάρο» προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε ότι αυτή η σημαντική μείωση των τοξικών ουσιών θα έχει και τη σχετική επίπτωση στον κίνδυνο για την υγεία. Παρόλα αυτά, θα ήταν πρόβλημα για εμάς να κάνουμε συστάσεις, δεδομένου ότι οι εκπομπές του αερολύματος εξακολουθούν να είναι μεταλλαξιογόνες».

Ανακοινώνοντας το BfR ότι θα συνεχίσει τις σχετικές μελέτες, αναφέρει επίσης ότι η διαρκής μελέτη αυτών των νέων προϊόντων είναι αναγκαία καθώς τα προϊόντα που θερμαίνουν και δεν καίνε τον καπνό εισάγουν μια καινοτομία στην συνολικότερη αγορά των καπνικών με λογική συνέπεια όλο και περισσότεροι κατασκευαστές να αναμένεται ότι θα κατευθυνθούν προς αυτά.

Αυτό που πρέπει κανείς να δει λοιπόν σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες μελέτες και την αναλυτική αξιολόγηση των βλαβερών και δυνητικά βλαβερών ουσιών στον καπνό, είναι ο καθορισμός των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν αυτά τα νέα προϊόντα.

Όπως αναφέρει η μελέτη, παρόλο που είναι ακόμα πολύ νωρίς να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία οι σημαντικές μειώσεις των επιπέδων των τοξικών που παρατηρούνται σήμερα, μπορούν να θεωρηθούν ως όφελος σε σύγκριση με τα καιόμενα τσιγάρα.

SHARE:

24Media Network