Τροπολογία για ελάφρυνση των δανειοληπτών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Δυο εργαζόμενοι στον ΟΕΚ,οργανισμός που βρίσκεται υπο κατάργηση λόγω μνημονίου,ανέβηκαν στον 2ο όροφο του κτηρίου της οδού Πατησίων και απειλούσαν να πέσουν στο κενό,Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 (EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Δυο εργαζόμενοι στον ΟΕΚ,οργανισμός που βρίσκεται υπο κατάργηση λόγω μνημονίου,ανέβηκαν στον 2ο όροφο του κτηρίου της οδού Πατησίων και απειλούσαν να πέσουν στο κενό,Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 (EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ) EUROKINISSI

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία που φέρνει μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Τροπολογία στο νομοσχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία κατατέθηκε στη Βουλή, που φέρνει μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ.

Με την προς ψήφιση τροπολογία, θεσπίζονται νέες διατάξεις που αφορούν σε μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως ΟΕΚ, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργοι, κατά τα ειδικώς οριζόμενα και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για:

- Την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου δανείου τους, καθώς και για την άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές δανειολήπτη που υπάγεται στην ανωτέρω αναστολή θεωρούνται μέρος του άληκτου κεφαλαίου του δανείου του, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

α. Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της ληξιπρόθεσμης, κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, οφειλής και των παντός είδους επιβαρύνσεων είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80% και 50%, αντίστοιχα, επί των επιβαρύνσεων.

β. Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης.

Ορίζονται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των δόσεων, η ελάχιστη καταβολή δόσης, οι περιπτώσεις επιτρεπόμενης παρέκκλισης από τη ρύθμιση, οι προϋποθέσεις έκπτωσης από αυτήν και η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης υπαγωγής, μέχρι την 31/03/2017, κλπ.

SHARE:

24Media Network