Φωτοβολταϊκός Σταθμός: Εξοικονόμηση 5.600 ευρώ από τροφοδότηση κτιρίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Φωτοβολταϊκός Σταθμός: Εξοικονόμηση 5.600 ευρώ από τροφοδότηση κτιρίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Σε λειτουργία ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 17 kWp στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για εκπαιδευτική - ερευνητική χρήση

Ένα σημαντικό βήμα κάνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τη μερική ανεξαρτητοποίησή του από τις ορυκτές πηγές ενέργειας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 17 kWp ο οποίος διασυνδέθηκε με το κτίριο Β του campus του στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2014.

Ο σταθμός θα αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις που υλοποιεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων MSc in Energy Systems και MSc in Sustainable Development, ενώ θα συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού θα αποτελεί πλέον ένα Πανεπιστήμιο περισσότερο «φιλικό» ενεργειακά προς το περιβάλλον.

Ο Φ/Β σταθμός αποτελείται από 68 πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ των 250 Wp με βαθμό απόδοσης 15,4%, τα οποία κατανέμονται σε τρείς διαξονικούς ηλιοστάτες και συνδέονται σε δύο μετατροπείς τάσης (inverter) συνολικής ισχύος 20 kW.

Ο σταθμός τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2014 και ήδη τροφοδοτεί το κτίριο Β του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ηλεκτρική ενέργεια. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού υπολογίζεται σε 35 MWh η οποία αντιστοιχεί στο 27% της ετήσιας ζήτησης του εν λόγω κτιρίου η οποία θα επιφέρει οικονομικό όφελος της τάξης των 5.600€ ετησίως (σε τρέχουσες τιμές).

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2013 μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ταυτότητα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ( www.ihu.edu.gr ) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών που προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network