Χωρίς θωράκιση ουράνιου τα Abrams

Χωρίς θωράκιση ουράνιου τα Abrams

Το ΓΕΣ απαντά στις ανησυχίες της ΠΙΕ για τα άρματα που θέλουν να μας διαθέσουν δωρεάν οι ΗΠΑ. Επισημαίνει πως τα Abrams δεν διαθέτουν θωράκιση απεμπλουτισμένου ουρανίου

Μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία για την ενδεχόμενη προμήθεια αρμάτων Μ1Α1 ABRAMS, το Γενικό Επιτελείο Στρατού επισημαίνει πως τα συγκεκριμένα άρματα δεν διαθέτουν θωράκιση απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Η ελληνική νομοθεσία, όπως σημειώνει το ΓΕΣ, ορίζει πως κατά την παραλαβή υλικού πραγματοποιείται έλεγχος εκπομπής ραδιενέργειας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της δε γίνεται η παραλαβή.

Το ενδιαφέρον για την προμήθεια των αναφερομένων αρμάτων εκδηλώθηκε μετά από έγγραφο της αμερικάνικης πλευράς σχετικά με την πρόθεση των ΗΠΑ για δωρεάν παραχώρηση στην Ελλάδα 400 αρμάτων μάχης Μ1Α1 ABRAMS.

"Το θέμα", διευκρινίζεται, "είναι σε εξέλιξη καθόσον αναμένεται, αφενός η τελική έγκριση της παραχώρησης τους από την αμερικάνικη πλευρά και αφετέρου η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας σχετικά με την αποδοχή ή μη της δωρεάς.

Ως εκ τούτου, λεπτομέρειες όπως, οι σειριακοί αριθμοί των υποψήφιων για προμήθεια αρμάτων δεν είναι γνωστές, καθόσον η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο", σημειώνεται.

SHARE:

24Media Network