Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού "Φτιάξε τη Σαλάτα σου"

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού "Φτιάξε τη Σαλάτα σου"

Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού "Φτιάξε τη Σαλάτα σου"

1.      Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA AE (εφεξής Διοργανώτρια) σε συνεργασία με την Κρητών ARToς.

2.      Ονομασία, Περιγραφή, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός «Φτιάξε τη σαλάτα σου και κέρδισε προϊόντα Κρητών ARToς για 1 χρόνο  έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του μέχρι τη λήξη του,  10 ημερολογιακές ημέρες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν στην σχετική φόρμα τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ.  Οι ερωτήσεις του διαγωνισμού είναι πολλαπλής επιλογής και οι συμμετοχές καλούνται κάθε φορά να διαλέξουν την απάντηση που τους ταιριάζει περισσότερο και να δηλώσουν συμμετοχή.

3.      Το Δώρο

«Πες μας πώς φτιάχνεις την σαλάτα σου, χρησιμοποιώντας παξιμάδια Κρητών ARToς και γίνε εσύ ένας από τους 3 μεγάλους νικητές που θα κερδίσουν παξιμάδια Κρητών ARToς!» Οι τρεις νικητές θα κερδίσουν παξιμάδια αξίας 300 ευρώ,  200 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα. 

4.      Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών στην κλήρωση για το δώρο. O νικητές θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.

 

5.      Ενημέρωση Νικητών Διαγωνισμού

Τα ονόματα του/της νικητή/τριας θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο Νews247.gr ενώ επιπλέον η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ηλεκτρονικά τους νικητές επικοινωνώντας στο emaill που έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο/η τυχερός/η θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το Δώρο του / της, απαντώντας στο email μέχρι τις …………….  Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή του Δώρου τους εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας. Η παραλαβή των Δώρων από τους νικητές θα γίνεται από τα γραφεία της 24MEDIA σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.   Όσον αφορά στην απόδοση των Δώρων προς τους νικητές οι οποίοι διαμένουν εκτός Αττικής, αυτή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με εκπροσώπους της Διοργανώτριας.

 

6.      Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 

7.      Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας,  οι συγγενείς τους (Α΄ και Β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών.

8.      Παράδοση Δώρου

Η ενημέρωση των Συμμετεχόντων για τις διαδικασίες παραλαβής του κάθε Δώρου θα γίνει με προσωπική επικοινωνία και η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες και παροχές προς τους Συμμετέχοντες, διασφαλίζοντας την σχετική ενημέρωση αυτών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με e-mail αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στη «Διοργανώτρια», όταν ζητηθεί, καθώς και ό,τι χρειαστεί για να επικυρωθεί η ταυτοπροσωπία και να γίνει ομαλά η απόδοση του Δώρου. Η «Διοργανώτρια» θα φροντίσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή παράδοση του Δώρου και δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία των νικητών που ενδεχομένως παρουσιαστεί, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση και  η μεταβίβαση του δώρου. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης στο άρθρο 5 των παρόντων όρων.  Το Δώρο είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

9.      Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην διαδικτυακό τόπο News247.gr. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο κάθε νικητής είναι εσφαλμένα ή δεν είναι σωστή η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

 

10.  Αποδοχή του Δώρου.

Το Δώρο θα παραδίδεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ.  Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου του προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω.  Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5 των παρόντων όρων, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του.

 

11.  Ευθύνη Συμμετέχοντα 

Ο κάθε Συμμετέχων στον «Διαγωνισμό» εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Επίσης ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, που υποχρεούνται να επιδείξουν προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία για την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων.

 

12.  Ευθύνη Διοργανώτριας

 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας.   Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

13.  Προβολή - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως π.χ. της κλήρωσης, της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, Videos κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του Δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.  

Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των Συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές-προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

 

14.  Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα Δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο δικτυακό ιστότοπο News247.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

15.  Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία.

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας

 

Πληροφορίες – Παράπονα. 

Για ενημέρωση –ή διαγραφή των στοιχείων τους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια, στο e-mail της  [email protected]

SHARE:

24Media Network