Καταργούνται επτά Γενικά Προξενεία στο εξωτερικό

Καταργούνται επτά Γενικά Προξενεία στο εξωτερικό

Εκτός από τα επτά προξενεία καταργείται και η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε αναλυτικά ποια προξενεία καταργούνται

Με τρία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που κατατέθηκαν για επεξεργασία στο Ε' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργούνται επτά Γενικά Προξενεία της χώρας στο εξωτερικό και δύο Προξενεία, όπως επίσης καταργείται και η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, καταργούνται τα Γενικά Προξενεία Βρυξελλών, Λονδίνου, Παρισίων, Ανοβέρου, Κολωνίας , Λειψίας και Νάπολης. Επίσης, καταργούνται τα προξενεία Νις και Ντέρμπαν.

Παράλληλα, συνιστώνται προξενικά γραφεία σε τρεις Πρεσβείες μας. Συγκεκριμένα, συνιστάται: α) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία των Βρυξελλών με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη της επικράτεια του Βελγίου, β) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Λονδίνου με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, γ) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Παρισίων με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Γαλλίας, με εξαίρεση τις περιοχές που υπάγονται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Μασσαλίας.

Επίσης, γίνεται μεταφορά του προσωπικού μερικών εκ των καταργούμενων Γενικών Προξενείων. Αναλυτικότερα, μεταφέρονται:

1) δύο θέσεις πτυχιούχων διοικητικών από το Γενικό Προξενείο Ανοβέρου στο Γενικό Προξενείο του Αμβούργου,

2) τρεις θέσεις πτυχιούχων διοικητικών και μία κλητήρα από το Γενικό Προξενείο Κολωνίας στο Γενικό Προξενείο του Ντύσελντορφ,

3) μία θέση πτυχιούχου διοικητικού από το Γενικό Προξενείο Λειψίας στο Γενικό Προξενείο του Αγίου Παύλου,

4) μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα από το Γενικό Προξενείο Νάπολης στην Πρεσβεία της Ρώμης,

5) μία θέση πτυχιούχου διοικητικού και μία φύλακα θυρωρού από το Προξενείο Ντέρμπαν στο Γενικό Προξενείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Την ίδια στιγμή καταργούνται και θέσεις, και ειδικότερα:

1) μία θέση ιδιαίτερου γραμματέα στην Πρεσβεία Ρώμης,

2) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Αγίου Παύλου,

3) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Αμβούργου,

4) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Γιοχάνεσμπουργκ,

5) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία πτυχιούχου διοικητικού και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Μονάχου,

6) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Ντύσελντορφ,

7) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία κλητήρα και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης και

8) μία θέση γραμματέα Πρεσβείας Α' ή Β' και μία οικιακού βοηθού στο Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης.

Επίσης, ανακατανέμονται οι περιφέρειες αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική και τη Σερβία.

Εξάλλου, ανακαθορίζεται η σύνθεση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες) ως εξής:

1) Πρέσβης,

2) δύο Πρεσβευτές-Σύμβουλοι,

3) έξι σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β',

4) οκτώ γραμματείς Πρεσβείας Α', Β' ή Γ',

5) έξι εμπειρογνώμονες,

6) δύο σύμβουλοι οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α' ή Β',

7) δύο γραμματείς οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α', Β' ή Γ,

8) αναπληρωτής νομικός σύμβουλος της ειδικής νομικής υπηρεσίας,

9) εισηγητής της ειδικής νομικής υπηρεσίας,

10) δεκαπέντε πτυχιούχοι διοικητικοί ή διοικητικοί γραμματείς,

11) τέσσερις υπάλληλοι κλάδου επικοινωνιών και πληροφορικής,

12) τέσσερις ιδιαίτεροι γραμματείς,

13) δύο τηλεφωνητές,

14) τέσσερις κλητήρες,

15) πέντε οδηγοί και

16) δύο φύλακες-θυρωροί.

SHARE:

24Media Network