Αλλάζουν όλα στις οδικές μεταφορές

Αλλάζουν όλα στις οδικές μεταφορές

Αυστηρά πρόστιμα σε παραβάτες που πετούν ακόμα και τσιγάρα από το ΙΧ, αφαιρέσεις πινακίδων και αδειών οδήγησης, ψηφιακή καταγραφή στοιχείων για μεταχειρισμένα εισαγωγής και εμπορευματικές μεταφορές, είναι μερικά από τα στοιχεία του σχεδίου νόμου για τις μεταφορές που δίνεται σήμερα για δημόσια διαβούλευση

Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών», από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται για τα ταξί δίνεται αναστολή υποχρέωσης αντικατάστασης έως το 2020 (δεν πηγαίνει η αντικατάσταση από τα 15 στα 22 έτη), ενώ θεσπίζονται κανόνες συμπεριφοράς στους οδηγούς με χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά επίσης από τις εταιρείες διαμεσολάβησης μίσθωσης (τύπου beat) να καταθέσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, ενώ υποχρεούνται να καταθέσουν ιδιωτικές συμβάσεις με οδηγούς και μισθωμένα οχήματα και να εκδίδουν αποδείξεις.

Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής

Βεβαίωση της Εθνικής Αρχής που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας με έγκριση τύπου, κυβισμό, εκπομπές CO2, αντιρρυπαντική τεχνολογία (π.χ. Euro 4), ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα για πιθανές ανακλήσεις του οχήματος, διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν εκκρεμότητες.

Βεβαίωση ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης για ελέγχους που έγιναν και εκκρεμούν, για τα χιλιόμετρα που είχαν σε κάθε έλεγχο κ.α. Θα χρειαστεί και βεβαίωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των απαιτούμενων βεβαιώσεων.

Διαφθορά στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας

Σε περίπτωση άδειας κυκλοφορίας με πλαστό αριθμός πλαισίου, αποζημίωση του κατόχου του οχήματος από τον εισαγωγέα στην τιμή κτήσης.

Οι καταθέσεις ατομικά ή μαζικά για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων, θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς ή μέσω ΚΕΠ προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας.

Θεσμοθετούνται Μητρώα και μηχανισμού ελέγχου στις εμπορευματικές μεταφορές, όπου καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των επιχειρήσεων, των ιδιοκτητών, των οχημάτων κα., ενώ καταγράφονται και οι διενεργούμενες οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ποσότητες φορτίου, τόπος φόρτωσης και παράδοσης). Παράλληλα θεσμοθετείται παρατηρητήριο προδιαγραφών συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου.

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Θα αναπτυχθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πληροφοριακό σύστημα ADR για την παρακολούθηση των φορέων που επιθεωρούν οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ανάλογο σύστημα ADR θα αναπτυχθεί και για την παρακολούθηση και εποπτεία των ΚΤΕΟ.

Θεσπίζεται πρόστιμο 1500 ευρώ σε όσες επιχειρήσεις δεν ορίζουν σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επίσης πρόστιμο 150 έως 500 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσα ΣΑΜΕΕ παραβαίνουν τις διατάξεις ή ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Δημόσια ΚΤΕΟ

Τα Δημόσια ΚΤΕΟ μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους για καλύτερο ανταγωνισμό με τα Ιδιωτικά, ενώ μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Κανονιστικό πλαίσιο έγκρισης τύπου

Δημιουργείται στο Υπουργείο ψηφιακό μητρώο εγκρίσεων τύπου οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για θέματα εγκρίσεων τύπου, ενώ επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις ή ψευδείς δηλώσεις σε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με βασικό στόχο τα μηδενικά έσοδα από πρόστιμα» θα γίνει διαβάθμιση παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή, ενώ θα υπάρχει ανεξάρτητη διαβάθμιση για πολύ υψηλή συχνότητα πρόκλησης ατυχημάτων και αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες σε όσους:

οδηγούν μιλώντας χωρίς ακουστικά σε κινητό ή δεν έχουν ανοικτή ακρόαση

σε όσους παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων ή σε ειδικές θέσεις ΑμΕΑ

σε όσους δεν φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος

σε όσους μεταφέρουν παιδιά που δεν φορούν ζώνες και δεν κάθονται σε παιδικά καθίσματα

ρίπτουν αντικείμενα ή ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. τσιγάρο)

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες σε όσους:

οδηγούς βαρέως οχημάτων κινούνται στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση

σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται το δίπλωμα για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επανέκδοση αυτού.

Καταχώρηση των αφαιρούμενων πινακίδων σε μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ενιαίο πρόστιμο για όλους και προσαύξηση μέχρι το τριπλάσιο μέσω Υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με το εισόδημα.

Οριζόντια μείωση 40% όλα τα πρόστιμα με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, την πινακίδα Ρ2 και τον ερυθρό σηματοδότη, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων

Δυνατότητα αύξησης ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από «130» σε «150» χιλιόμετρα την ώρα μετά από μελέτη, έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Κανόνες για τετράτροχες μοτοσικλέτες και οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δημόσιους ασφαλτοστρωμένους δρόμους σε ελαφρές και βαριές τετράτροχες μοτοσυκλέτες καθώς και σε οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων που είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία ποδηλάτων

Σήμανση οδών με πινακίδες για τα ποδήλατα. 

Οριζόντια σήμανση οδών: κατά μήκος διαγραμμίσεις, κατά πλάτος διαγραμμίσεις, ειδικές διαγραμμίσεις.

Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες.

Αυστηροποίηση κριτηρίων για οδηγούς που μεταφέρουν καθητές

Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας στα 55 έτη για οδηγούς λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών.

Το όριο επιτρέπεται να παραταθεί μέχρι το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος εφόσον ανά πενταετία προηγηθούν ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.  

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 75 ετών, υποχρεούνται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν, πέραν των ιατρικών εξετάσεων. Η ανανέωση διαρκεί για 5 έτη και μετά επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

Ρυθμίσεις θεμάτων ταξί

Για οδηγούς

Απαγορεύεται η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

Απαγορεύεται η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό.

Υποχρεούνται να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.

Προστασία κοινωνικών ομάδων από καταχρηστική συμπεριφορά επαγγελματιών οδηγών:

Απαγορεύεται η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ σε ΑμεΑ.

Αναδιαμόρφωση Κώδικα Συμπεριφοράς για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Απαγορεύεται η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς, όπως υβριστικές εκφράσεις, χειρονομίες κ.λπ. 

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Απαγορεύεται η οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα στην οδήγηση. 

Υποχρέωση ύπαρξης συνοδευτικών εγγράφων όταν μεταφέρονται ασυνόδευτα, δέματα και λοιπά αντικείμενα έως 20 κιλά.

Προάσπιση δικαιωμάτων για τους φιλόζωους

Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Ο Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από αρμόδια αρχή, η οποία επιλαμβάνεται του ατυχήματος.

Ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οδηγούς που δεν έχουν ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που προβλέπει ο κανονισμός.

Υποχρεούνται να ελέγχουν την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου.

Υποχρεούνται να μεριμνούν για την απαιτούμενη τακτική συντήρηση και ορθή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό. 

Κανόνες για επιβάτες ταξί

Απαγορεύεται να ρίχνουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων και να ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Υποχρεούνται να τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων.

Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυοι, είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωση σ' αυτούς.

Εκδίκαση κατά προτεραιότητα από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση οδήγησης ή χρησιμοποίησης παράνομου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς.

Σε ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια.

Διαβάθμιση πειθαρχικών ποινών

- Πειθαρχικές ποινές:

1. Επίπληξη

2. Διοικητικό Πρόστιμο

3. Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης

Κατάταξη ποινών:

1. Χαμηλής Αξιολόγησης: προβλέπεται επίπληξη και πρόστιμο έως 300 €.

2. Μεσαίας Αξιολόγησης: προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 300 έως 600 € και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης.

3. Υψηλής Αξιολόγησης: προβλέπεται αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για 6 μήνες και επανεξέταση για την επανέκδοση αυτής.

Υψηλές πειθαρχικές ποινές για συγκεκριμένες παραβάσεις επιπλέον των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και του Ποινικού Κώδικα:

Στην περίπτωση αποδεδειγμένης χρήσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ουσιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 €.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 4.000 € καθώς και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα έτος για την επανέκδοση της οποίας απαιτείται επανεξέταση.

Αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από 6 μήνες έως και οριστικά με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ιδιαίτερες περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών παραβάσεων του κανονισμού από υπότροπους οδηγούς που κατ’ επανάληψη έχουν επιδείξει αντικοινωνική ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

Σύνθεση Πειθαρχικού Συμβουλίου

α. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

β.  Ένα (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή ο οποίος υπηρετεί στην οικεία περιφέρεια.

γ.  Έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας.

δ.  Έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί.

Τα πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότηση τους από τον Περιφερειάρχη. 

Δημιουργία επιτροπής για θέματα αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Αρμοδιότητες της επιτροπής:

Αναμόρφωση του Κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Κανόνες και προσόντα των οδηγών και αναμόρφωση πλαισίου για την απόκτηση της ειδικής άδειας.

Κατάσταση των οχημάτων και προϋποθέσεις διάθεσης αυτών για την εκτέλεση μεταφορικού έργου

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 

Απευθείας γραμμή με την Κοινωνία για παράπονα ή καταγγελίες:

Δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων.

Μεταφορά ΑμεΑ με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ

Ένταξη των πολυμορφικών ενός όγκου στα Ε.Δ.Χ. με μετρητή (ΤΑΞΙ).

Εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ στο όχημα ΤΑΞΙ και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ΑμεΑ.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιβάλλεται η στάση Ε.Δ.Χ.-Ταξί, για την επιβίβαση ή αποβίβαση ατόμων με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα.

Στήριξη Νησιωτικής Ελλάδας

Δυνατότητα χορήγησης 2 αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα πολύ μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους. 

Αναστολή υποχρέωσης αντικατάστασης αυτοκινήτων έως το 2020 (ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν αυξάνεται το όριο αντικατάστασης από τα 15 στα 22 χρόνια), λόγω της οικονομικής κρίσης και της μηδενικής παραγωγής αυτοκινήτων της χώρας μας 

Καθορισμός θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) και θέσεων από-επιβίβασης για ΕΔΧ Αυτοκίνητα

Εντός 18 μηνών από τους αρμόδιους φορείς (Δήμους) στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων.

Εντός 2 ετών από τον ΟΑΣΑ για την Αθήνα και τον ΟΣΕΘ για την Θεσσαλονίκη, μετά από γνώμη των αρμόδιων Δήμων.

Μέγιστη απόσταση μεταξύ των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) τα 2,5 χλμ. και των θέσεων από-επιβίβασης τα 150 μέτρα.

Επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη καθορισμού των ως άνω θέσεων για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο, ανάλογα με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του δήμου. 

Όλα τα μητρώα γίνονται ψηφιακά

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό Μητρώο ΕΔΧ αυτοκινήτων, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των ΕΔΧ αυτοκινήτων και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, των σχετικών συμβάσεων και των στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με τους φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης.   

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών, και τηρούνται όλα τα στοιχεία των συμβάσεων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει με ποινή ακυρότητας τα στοιχεία του εκμισθωτή, του μισθωτή, του οδηγού, της ημερομηνίας και της ώρας κατάρτισής της, της ημερομηνίας και της ώρας έναρξης και λήξης της, του τιμήματος της μίσθωσης. 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης προ της παρόδου της ελάχιστης προβλεπόμενης εκ του νόμου διάρκειάς της.   

Διαμεσολάβηση για Ε.Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα

Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρίες διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου με Ε.Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοικος Ελλάδος ή σε περίπτωση αίτησης νομικού προσώπου, δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, ορίζεται με την αίτηση υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα και δηλώνονται όλα τα στοιχεία του, όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο υπεύθυνος άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα διαμεσολάβησης για κάθε ευθύνη του τελευταίου που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρίες διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου με Ε.Δ.Χ. Αυτοκίνητα 

Διάκριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την άσκηση μεταφορικού έργου σε κύρια οικονομική δραστηριότητα ή σε δευτερεύουσα αν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας αστικής μεταφοράς.

Πότε η διαμεσολάβηση για την άσκηση μεταφορικού έργου αποτελεί κύρια οικονομική δραστηριότητα:

Όταν επηρεάζει την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή).

Όταν επηρεάζει τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως  καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα).  

Δικαιολογητικά έκδοσης αδείας σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης

Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον 2 μηνών αποκλειστικά με τουλάχιστον 3 οχήματα δημοσίας χρήσης.

Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών με τα οχήματα αδειών κυκλοφορίας καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν σχέση εργασίας με οδηγούς κατόχους επαγγελματικής-ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Παράβολο δημοσίου 1.000 €.

*Η άδεια εκδίδεται εντός 30 ημερών 

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία:

Α) οι φορείς διαμεσολάβησης και οι υπεύθυνοι άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στη Χώρα

Β) τα οχήματα δημοσίας χρήσης που είναι συμβεβλημένα με φορέα διαμεσολάβησης και η έδρα τους

Γ) οι οδηγοί, που είναι συμβεβλημένοι με φορέα διαμεσολάβησης

Δ) οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής του προστίμου και των λοιπών κυρώσεων.

Ε) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την πληρότητα του Μητρώου.  Αθήνα 2017

Κυρώσεις:

1. Στον φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης πρόστιμο ανερχόμενο στο ποσό των 50.000 € ενώ σε περίπτωση υποτροπής χρηματική ποινή 100.000 € και ανάκληση της άδειας.

2. Στον οδηγό του ΕΔΧ αυτοκινήτου που στερείται νομίμου επαγγελματικής άδειας οδήγησης  επιβάλλεται αφαίρεση της αδείας οδήγησης για δύο (2) χρόνια. 

3. Για τους κύριους οχήματος που εκτελούν παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο σε 5.000 € ανά όχημα. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται.

4. Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης οχήματος για το οποίο δεν έχει καταρτιστεί σύμβαση ή που δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας για δύο (2) έτη και απαγορεύεται για το ίδιο διάστημα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ίδρυσαν τον φορέα διαμεσολάβησης να ιδρύσουν άλλον φορέα διαμεσολάβησης είτε αμέσως είτε διά συγγενών μέχρι β΄ βαθμού είτε δια νομικών προσώπων στα οποία ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Στην παραπάνω απαγόρευση υπόκεινται και τα μέλη διοίκησης του νομικού προσώπου ή τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση λειτουργίας άνευ αδείας του φορέα διαμεσολάβησης ή ανάκλησης της άδειας η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί την σχετική απόφαση επιβολής προστίμου ή άλλης κύρωσης προς την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για την διεκπεραίωση της διακοπής λειτουργίας τυχόν διαδικτυακού ιστότοπου του φορέα και κάθε είδους εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα μέσα.

Φορολογική Δικαιοσύνη

1. Τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 

2. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εταιρίες διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου με Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα 

Διάκριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την άσκηση μεταφορικού έργου σε κύρια οικονομική δραστηριότητα ή σε δευτερεύουσα αν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας αστικής μεταφοράς.

Πότε η διαμεσολάβηση για την άσκηση μεταφορικού έργου αποτελεί κύρια οικονομική δραστηριότητα:

Όταν επηρεάζει την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς (αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή).

Όταν επηρεάζει τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς (όπως  καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα ή καθορισμός των διαδρομών και των χρονικών περιόδων στις οποίες αναμένεται αυξημένος αριθμός πελατών ή αυξημένα κόμιστρα). 

Δικαιολογητικά έκδοσης αδείας σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης

Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σύμβαση ορισμένου χρόνου τουλάχιστον 2 μηνών αποκλειστικά με φορείς (όπως γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ.), οι οποίοι επιτρέπεται να ασκήσουν τη δραστηριότητα της εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό, οι οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις και στη σύμβαση να ταυτοποιούνται ένας προς ένα. Η σύμβαση επιτρέπεται να καταρτίζεται και ηλεκτρονικά δια της υποβολής της πρότασης και αποδοχής σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών με τα οχήματα αδειών κυκλοφορίας καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν σχέση εργασίας με οδηγούς που έχουν τα προσόντα για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Παράβολο δημοσίου 1.000 €.

*Η άδεια εκδίδεται εντός 30 ημερών.

Καταλήγοντας, σήμερα θα δοθεί σε όλους τους φορείς και τις εταιρείες διαμεσολάβησης το σχέδιο νόμου και τους καλεί προς διαβούλευση τις δύο επόμενες ημέρες. 

Ειδικά για τις εταιρείες διαμεσολάβησης που δεν έχουν φορέα (BEAT, UBER), θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων τριών ετών, καταστατικό (μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση, έδρα), αρ. ΓΕΜΗ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ανέφερε δε πληροφορίες ότι η εταιρεία που υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εξοχώριες εταιρείες στη μετοχική σύνθεση και συγκεκριμένα από τις Παρθένους Νήσους.

«Οσοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δεν έχουν έδρα εδώ πρέπει να φορολογούνται. Δεν μπορούν να έχουν άλλου είδους ασυλία σε σχέση με άλλες εταιρείες,» είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σπίρτζης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η ισχύς των καρτών Οκτωβρίου

SHARE:

24Media Network