ΑΠΔΠΧ: Παράνομη η αυτούσια ανάρτηση της ερωτικής αλληλογραφίας

ΑΠΔΠΧ: Παράνομη η αυτούσια ανάρτηση της ερωτικής αλληλογραφίας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ολοκλήρωσε την έρευνα για την ηλεκτρονική αλληλογραφία συμβούλου της Επικρατείας, την περίοδο που συζητείτο στο ανώτατο δικαστήριο ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών

Την άμεση αφαίρεση από το Διαδίκτυο όλων των δημοσιευμάτων που κατέγραψαν αυτούσια αποσπάσματα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία συμβούλου της Επικρατείας, την περίοδο που συζητείτο στο ανώτατο δικαστήριο ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών, ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή, αφού ολοκλήρωσε την αυτεπάγγελτη εξέταση της υπόθεσης για το αν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ανωτάτου δικαστικού λειτουργού σε δημοσιεύματα εφημερίδων και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, κατέληξε πως η κίνηση αυτή αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Για το λόγο αυτό, έχοντας καλέσει να τοποθετηθούν σχετικά και οι εκπρόσωποι εμπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης, απηύθυνε προειδοποίηση στις εφημεριδες και στις ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα που αναπαρήγαγαν αυτούσια τα επίμαχα υποκλαπέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας την άρση της παράβασης και την άμεση αποανάρτηση/αφαίρεση αυτών από το Διαδίκτυο. Παράλληλα, απαγόρευσε στις εμπλεκόμενες έντυπες την αναδημοσίευση των παράνομων δημοσιευμάτων με το αυτό περιεχόμενο.

Η εντονότερη μορφή επέμβασης στα δικαιώματα

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 41/2017 απόφασης, "η αυτούσια αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου των ιδιωτικών-εμπιστευτικών επικοινωνιών σχετιζόμενων με την ερωτική ζωή των επικοινωνούντων, αποτελεί την εντονότερη μορφή επέμβασης στα δικαιώματα που συγκροτούν την συνταγματικώς προστατευόμενη ιδιωτική σφαίρα του προσώπου στο σύνολό της, και για τον λόγο αυτόν, δηλαδή λόγω της δραστικότητας της επέμβασης αυτής, αποτελεί ταυτοχρόνως και προσβολή του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Το γεγονός μάλιστα ότι στην εποχή του ∆ιαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα το υλικό αυτό να αναρτηθεί, να διανεμηθεί και να αναδιανεμηθεί από οποιονδήποτε και οπουδήποτε και να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε, επιτείνει περαιτέρω και σε ανυπολόγιστο βαθμό τις δυσάρεστες επιπτώσεις της προσβολής αυτής. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Αρχή έχει δεχθεί ότι η παράνομη διάθεση προσωπικών δεδομένων στο ∆ιαδίκτυο -και μάλιστα μέσω μιας μηχανής αναζήτησης εφημερίδας- θίγει δυσανάλογα τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, διότι, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνδέονται με τη φύση του ∆ιαδικτύου (ελεύθερη, καθολική και μη ελεγχόμενη πρόσβαση χωρίς χρονικό περιορισμό σε κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο), μέσω μιας τέτοιας επεξεργασίας το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται επ’ αόριστον με μια παρελθούσα συμπεριφορά του, ενώ παράλληλα οι σχετικές πληροφορίες καθίστανται εύκολα προσιτές σε οποιονδήποτε τις αναζητήσει".

Ως εκ τούτου, προσθετουν τα μέλη της Αρχής,

τα δεδομένα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς πέραν της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ή της ιστορικής έρευνας, π.χ. εμπορία πληροφοριών, έρευνα εργοδότη κατά τη διαδικασία πρόσληψης, δημιουργία προφίλ. Και καταλήγει: "Με βάση τα προαναφερόμενα, και λαμβάνοντας υπόψη τη σώρευση και τη σπουδαιότητα των προσβαλλόμενων στην παρούσα υπόθεση συνταγματικών αγαθών, το γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες περιέχονται σε ερωτική επιστολή, η οποία αποτελεί την πιο χαρακτηριστική μορφή ιδιωτικής-εμπιστευτικής επικοινωνίας, ενισχύει το περιεχόμενο προστασίας που παρέχει στο δικαίωμα ιδιωτικού βίου, καθιστώντας καταρχήν απαγορευμένη, την αυτούσια, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή των επικοινωνιών αυτών από τα μέσα ενημέρωσης".

- Η δημοσίευση καθώς και η αναδημοσίευση αυτούσιων αποσπασμάτων ιδιωτικής-εμπιστευτικής επιστολής ανώτατου δικαστικού λειτουργού σχετιζόμενης με την αισθηματική και ερωτική του ζωή σε ιστοσελίδα ενημερωτικού χαρακτήρα και η αναπαραγωγή τους σε ιστοσελίδες και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ακόμα και χωρίς την άμεση ταυτοποίηση του υποκειμένου, αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997.

- Επίσης, αντίκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 η δημοσιοποίηση του ονόματός του και των πληροφοριών που αναφέρονται στα εν λόγω υποκλαπέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και χωρίς την αυτούσια παράθεσή τους. 

SHARE:

24Media Network