Χρηματικό προστιμο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Χρηματικό προστιμο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Ποσό ύψους 75.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει η εταιρία, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προατασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η λειτουργία συστήματος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ χωρίς να έχει ενηνερωθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 75.000 ευρώ.

Το «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνου» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2013 δίχως όμως, να ενημερωθεί η Αρχή. Το σύστημα περιλαμβάνει στοιχεία νομικών προσώπων τα οποία -κατά την άποψη της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ- δεν συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βέβαια είχε διαφορετική άποψη, αποφασίζοντας την επιβολή προστίμου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε παραβίασε την νομοθεσία, καθώς δεν γνωστοποίησε έγκυρα τη λειτουργία του συστήματος και δεν ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Μάλιστα, με δεύτερη απόφασή της, η Αρχή ζητά από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η λειτουργία συστήματος ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα καθώς και μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των αρχείων καταγραφής.

SHARE:

24Media Network