Εφετείο Αθήνας: Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου ή λεχώνας

Εφετείο Αθήνας: Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου ή λεχώνας

Το Εφετείο της Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απαγορεύει την απόλυση εγκύου ή λεχώνας ακόμα και αν πρόκειται για άκυρη σχέση εργασίας. Αποζημίωση σε λεχώνα ακόμα και με άκυρη σύμβαση

Aπόφαση - σταθμό για τις εργαζόμενες μητέρες, είτε μελλοντικές είτε νέες, εξέδωσε το Εφετείο της Αθήνας, κρίνοντας πως η απόλυση εγκύου ή λεχώνας απαγορεύεται ακόμα και αν πρόκειται για άκυρη σχέση εργασίας. Στη Δικαιοσύνης προσέφυγε γυναίκα, η οποία απολύθηκε λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της, ύστερα από πενταετή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Έλαβε αποζημίωση ύψους περίπου 6.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, κατά τη δικαστική απόφαση (υπ' αριθμ. 644/2017), οι διατάξεις για την προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των μητέρων από την απόλυση εφαρμόζονται και σε περίπτωση απασχόλησης της προστατευόμενης εργαζομένης με απλή σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής λόγω ακυρότητας των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν μεταξύ αυτής και του εργοδότη της.

Παράλληλα, αναφέρεται πως η προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο ανεξάρτητα από την εκ μέρους του εργοδότη γνώση της εγκυμοσύνης της. Ακόμη, οι Εφέτες έκριναν ότι ο εργοδότης (σ.σ.στην επίμαχη υπόθεση Πανεπιστημιακό Ίδρυμα) έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση οποτεδήποτε, όχι όμως πριν περάσει έτος από τον τοκετό της εργαζόμενης.

Η υπόθεση αφορούσε σε αγωγή μητέρας, η οποία κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2005 έως 30.9.2010 εργαζόταν  ως υπάλληλος, με αντικείμενο εργασίας το σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδων για το πρόγραμμα e-learning του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου, με διαδοχικές συμβάσεις έργου. Το δικαστήριο έκρινε άκυρη την καταγγελία σύμβασης και πλέον το Πανεπιστήμιο οφείλει μηνιαίες αποδοχές της περίπου επτά μηνών, που ανέρχονται στο ποσό των 5.838,08 ευρώ.

SHARE:

24Media Network