Πιο αυστηρές οι ποινές για bullying

Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Ηγουμενίτσας βρίσκονται υπό κατάληψη. Οι μαθητές ζητούν βιβλία, δωρεάν παιδεία και καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. (EUROKINISSI // ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)
Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Ηγουμενίτσας βρίσκονται υπό κατάληψη. Οι μαθητές ζητούν βιβλία, δωρεάν παιδεία και καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. (EUROKINISSI // ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) EUROKINISSI

Στο νομοσχέδιο που καταθέτει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ. Παρασκευόπουλος προς ψήφιση μετά την υπόθεση Γιακουμάκη, ποινικοποιείται το bullying, καταργούνται οι φυλακές Τύπου Γ', ενώ υπάρχει και ευεργετική διάταξη για απόλυση ασθενών, στην οποία φαίνεται πως εμπίπτει και η περίπτωση του Σάββα Ξηρού

Στην ποινικοποίηση του bullying, μετά και την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών υψίστης Ασφαλείας Τύπου Γ', που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Με την ειδική διάταξη, η οποία έρχεται να καλύψει το νομικό κενό, θα τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον 6 μηνών όποιος διαπράττει  bullying, εκτός κι αν η πράξη τιμωρείται με βαρύτερη ποινή. Με την ίδια ποινή πέραν των δραστών θα τιμωρείται και όπως κακόβουλα παραμέλησε τα καθήκοντά του και δεν απέτρεψε, ως όφειλε το συμβάν.

Η διάταξη αναφέρει επί λέξη: "Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο  312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

Αν  δεν  συντρέχει  περίπτωση  βαρύτερης  αξιόποινης   πράξης,  τιμωρείται  με  φυλάκιση όποιος με συνεχή  σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση  ή άλλη βλάβη της σωματικής  ή ψυχικής  υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του  ή  δεν  μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει  στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι  του  δράστη  ή  έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην  εξουσία  του  ο  υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη  παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα  γίνεται  αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας".

Ευεργετική διάταξη για απόλυση ασθενών, όπως ο Σ. Ξηρός

Στο επίμαχο νομοσχέδιο, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καταργούνται οι φυλακές Ασφαλείας, ενώ υπάρχει και ευνοϊκή διάταξη για απόλυση αναπήρων και ασθενώς, στην οποία φαίνεται πως εντάσσεται και ο καταδικασθείς για συμμετοχή στη 17Ν, Σάββας Ξηρός.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

"Το  άρθρο 110 Α ΠΚ τροποποιείται ως εξής:

«1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικός, καθώς και από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας ή από κακοήθη νεοπλάσματα, ή έχει υποστεί μεταμόσχευση ήπατος, μυελού και καρδιάς.  Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις: α) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, β) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον διακριβωθεί με τη διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα πέμπτο της ποινής. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης η απόλυση χορηγείται μόνο εφόσον ο κρατούμενος έχει εκτίσει πραγματικά πέντε  έτη και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 80% ή παραπάνω.

2. Η διακρίβωση της προϋποθέσεως της παραγράφου 1 γίνεται  μετά  από αίτηση του καταδίκου από το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποίηση αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),  ο εισαγγελέας του τόπου κράτησης διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, το πόρισμα της οποίας υποβάλλει μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.  Η διαδικασία της πιστοποίησης της αναπηρίας καθορίζεται με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Δικαιοσύνης  και  Υγείας,  Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".Παράλληλα, υπάρχει και διάταξη για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: "κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μέχρι 3 έτη, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών και μέχρι πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής".Επίσης, κρατούμενοι, που εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής, ενώ κρατούμενοι οι οποίοι εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα, αν έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο πραγματικής έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Μάλιστα, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων α) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και β) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μετά από άσκηση ενδίκου μέσου του κατηγορουμένου και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Μετατροπή ποινών

Αναφορικά με την μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων, καταγράφεται πως: "οι ανεκτέλεστες ποινές στερητικές της ελευθερίας που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, που έχουν επιβληθεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν μετατραπεί σε χρηματικές, μετατρέπονται σε χρηματικές ποινές, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στον αρμόδιο για την εκτέλεση των ποινών εισαγγελέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η μετατροπή αποκλείεται, αν η ποινή έχει περιληφθεί ή μπορεί να περιληφθεί σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξακολουθεί να ισχύει".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιοσύνη, Βουλή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Mr. Bully: Ο πιτσιρικάς που εξευτέλισε τους νταήδες του σχολείου του

Η υποκριτική λύπη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ο πρώην διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων μιλά στο NEWS 247

SHARE:

24Media Network