Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Όχι στη ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

Δικαστική αίθουσα
Δικαστική αίθουσα EUROKINISSI

Τους λόγους που δεν συμφωνούν με την αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων επισημαίνουν οι Διοικητικοί Δικαστές, ζητώντας να υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης έντυπων δικογράφων.

Την αντίδρασή της στην υποχρεωτική κατάθεση δικογράφων με ηλεκτρονικό τρόπο εκφράζει η Ένωση Διοικητών Δικαστών, υποστηρίζοντας πως σωστή θα ήταν η διαζευκτική ευχέρεια χρήσης της ηλεκτρονικής ή της έντυπης μορφής.

Η Ένωση αναφέρει πως φέρει αντιρρήσεις με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «αφενός λόγω των δυσχερειών που αντικειμενικά θα προκληθούν σε κατηγορίες πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών ή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές, αλλά και ενόψει πιθανότητας κινδύνων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαδίκων ή τρίτων και αφετέρου λόγω των σοβαρών υλικοτεχνικών ελλείψεων που παρουσιάζουν οι γραμματείες των Διοικητικών Δικαστηρίων».

ADVERTISING

Επίσης υποστηρίζεται πως «με το άρθρο 70 του υπό διαβούλευση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιχειρείται για μία ακόμη φορά η εισαγωγή κατά τρόπο αποσπασματικό σοβαρών τροποποιήσεων στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων από 1/1/2021, επιδόσεις αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από την ίδια ημερομηνία, υποχρεωτική υποβολή του διοικητικού φακέλου κλπ.). Η διοικητική δικονομία δεν μπορεί να μεταβάλλεται διαρκώς με επιμέρους ρυθμίσεις σε άσχετα νομοθετήματα, ασύνδετες μεταξύ τους. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, περαιτέρω, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της διότι δεν κλήθηκε να εκθέσει τη γνώμη της σχετικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων πριν τη θέση τους σε δημόσια διαβούλευση». Για τους λόγους αυτούς εκτιμά ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να καθιερωθεί διαζευκτική ευχέρεια χρήσης της ηλεκτρονικής ή της έντυπης μορφή».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιοσύνη
SHARE:

24Media Network