Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς

Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς
CARITAS.GR

Τα σεμινάρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα "Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα" που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας “Job Clubs” διοργανώνονται στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, κάθε Παρασκευή, 12:00 στις 7 – 14 – 21 – 28 Φεβρουαρίου.

Εργασιακή σύμβουλος παρουσιάζει τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης εργασίας και παρέχει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να εξασκηθούν ανεξάρτητα στην ηλεκτρονική αναζήτηση θέσεων εργασίας, στην αίτηση για δουλειά, στην αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής.

ADVERTISING

Τα σεμινάρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Μετανάστες, Πρόσφυγες
SHARE:

24Media Network