Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κράτη-μέλη: Εφαρμόστε άμεσα τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κράτη-μέλη: Εφαρμόστε άμεσα τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων

Να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων καλεί τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο του νέους κανόνες για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ καλεί τώρα τους "28" να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και στην πράξη.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι οδηγίες για την ισότητα στην απασχόληση και τη φυλετική ισότητα έχουν ως στόχο καταπολέμηση των διακρίσεων, ενώ χαρακτηρίζει πολύ σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες αποτελούν πλέον τμήμα του εθνικού δικαίου και των 28 κρατών μελών.

Ωστόσο, η έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα αναφέρει ότι οι εθνικές αρχές δεν μπορούν ακόμη να διασφαλίσουν την παροχή αποτελεσματικής προστασίας στα θύματα διακρίσεων. Από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι ότι το κοινό δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τα δικαιώματά του και ότι οι υποθέσεις διακρίσεων δεν δημοσιοποιούνται ευρέως. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Επιτροπή χρηματοδοτεί δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την κατάρτιση νομικών σε θέματα δικαίου περί ισότητας.

«Η αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου και όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε τη ζωή μας χωρίς να υφιστάμεθα διακρίσεις», δήλωσε η αρμόδια Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα Δικαιοσύνης, Βίβιαν Ρέντινγκ. «Χάρη στους κανόνες της ΕΕ κατά των διακρίσεων και στις δράσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή για την εφαρμογή τους, οι πολίτες μπορούν να υπολογίζουν στα δικαιώματα αυτά και στα 28 κράτη μέλη», κατέληξε.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία απαγορεύεται να ισχύουν διακρίσεις σε ορισμένους κύριους τομείς, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και διακρίσεις στην εργασία λόγω ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων ίσης μεταχείρισης, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να επιδιώξουν τα εξής:

-Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα για ίση μεταχείριση, και εστίαση των προσπαθειών στις πλέον ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των επαγγελματικών ενώσεων.

-Διευκόλυνση της διαδικασίας καταγγελίας διακρίσεων από τα θύματα, μέσω της βελτίωσης των σχετικών μηχανισμών. Οι εθνικοί φορείς ισότητας έχουν καίριο ρόλο να παίξουν και η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τη δικτύωση τέτοιων φορέων και να διασφαλίζει ότι μπορούν όντως να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου.

-Διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα διακρίσεων. Ο οδηγός της Επιτροπής για τα θύματα διακρίσεων περιέχει πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, ενώ παράλληλα η Επιτροπή χρηματοδοτεί την κατάρτιση νομικών και ΜΚΟ που εκπροσωπούν θύματα διακρίσεων, σε θέματα εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων περί ισότητας.

-Αντιμετώπιση των διακρίσεων που υφίστανται συγκεκριμένα οι Ρομά, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά.

SHARE:

24Media Network