Φαρμακεία: Επιτρέπεται η σύσταση και από ιδιώτες - απαγορεύεται η σύσταση 'αλυσίδων' από μη φαρμακοποιούς

Φαρμακεία: Επιτρέπεται η σύσταση και από ιδιώτες - απαγορεύεται η σύσταση 'αλυσίδων' από μη φαρμακοποιούς

Τη δυνατότητα και ιδιώτες - μη φαρμακοποιοί αλλά όχι και εταιρίες να συστήνουν φαρμακεία δίνει τροπολογία του υπουργείου υγείας που κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης

Με την τροπολογία απελευθερώνεται πλήρως το άνοιγμα φαρμακείου αφού δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης:

- Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού

- Σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού

- Σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

Η άδεια χορηγείται με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής πλην της ΑΕ.

Με προεδρικό διάταγμα έπειτα από πρόταση του υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής πλην ανωνύμου εταιρείας.

Με το ίδιο ΠΔ θα τροποποιηθεί και η προηγούμενη απόφαση του ΣΤΕ του 2016 που απαγόρευσε την ίδρυση φαρμακείων ιδιωτών έστω και αν σε αυτή συμμετέχει ως συνέταιρος φαρμακοποιός.

Η τροπολογία επιτρέπει εφεξής την ίδρυση φαρμακείου και από ιδιώτες αλλά όχι με την μορφή ΑΕ ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμπορικές αλυσίδες να συστήσουν αλυσίδες φαρμακείων σε όλη την χώρα χωρίς να διαχειρίζονται από φαρμακοποιούς. Την σύσταση αλυσίδας φαρμακείων με την μορφή ΑΕ θα έχουν σύμφωνα με τροπολογία μόνο συνεταιρισμοί μέλη της ομοσπονδίας των φαρμακοποιών.

Η τροποποίηση αυτή είναι συμβατή και κοινοτική νομοθεσία και το παράγωγο δίκαιο της.

SHARE:

24Media Network