Μόνο με ΑΜΚΑ η είσοδος στα γήπεδα. Κάρτα φιλάθλου από Σεπτέμβριο

Μόνο με ΑΜΚΑ η είσοδος στα γήπεδα. Κάρτα φιλάθλου από Σεπτέμβριο

Την παράταση Εφαρμογής της "Κάρτας Φιλάθλου" στο πλαίσιο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών - αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού προβλέπει νέα απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη

Σύμφωνα με την απόφαση η εφαρμογή μεταφέρεται για την νέα αγωνιστική και το αργότερο μέχρι την 30/09/2015, οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. οφείλουν να έχουν θέσει σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου τόσο στο Κεντρικό Σύστημα όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου προκειμένου αυτή να λειτουργήσει υποχρεωτικά από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017».

Μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 σύμφωνα με τα  dikaiologitika.gr, οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο σώμα του εισιτηρίου.

Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων). Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου με μετρητά ή με χρήση ονομαστικοποιημένης κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών (πχ ενδεικτικά ηλεκτρονικό πορτοφόλι/ ηλεκτρονικό χρήμα) που υπόκειται στις υποχρεώσεις ταυτοποίησης του κατόχου των εν λόγω μέσων πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών .

Το ονομαστικοποιημένο μέσο πληρωμής, επέχει σε αυτές τις περιπτώσεις το ρόλο της Κάρτας Φιλάθλου. Οι παραπάνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων , τα ιδρύματα πληρωμών, και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην Ελλάδα είτε αποτελούν αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους -μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας και καθεστώς εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος

Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 δεν θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου. Από σήμερα και μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017, οι διοργανώτριες αρχές και οι Α.Α.Ε. υποχρεωτικά και τα Τ.Α.Α. προαιρετικά θα ενημερώνουν τους φιλάθλους με κάθε πρόσφορο μέσο περί της υποχρεωτικής προμήθειας Κάρτας Φιλάθλου από τα ως άνω χρονικά σημεία. Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή δι-αβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρίζουν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πρέπει να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς.

Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει, αμέσως, ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2,00) ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της.

Διαβάστε ακόμα στα dikaiologitika.gr:

Ανοικτές προσλήψεις στον ΟΤΕ

Εφορίες και ΟΓΑ "κατάσχουν" την επιστροφή του φόρου αγροτικού πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE:

24Media Network