Νόμος περί αναδοχής: Ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη αποκατάσταση παιδιών

Αναδοχή

Ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη αποκατάσταση παιδιών με τον υλοποίηση του νόμου περί Αναδοχής. Τα Παιδικά Χωριά SOS εφιστούν την προσοχή στα κρίσιμα σημεία της Νομοθεσίας.

Το βέλτιστο πλαίσιο φροντίδας ενός παιδιού είναι η οικογένεια. Με την ψήφιση και πλέον τη σταδιακή υλοποίηση του Ν4538/2018 περί Αναδοχής, ανοίγει επιτέλους και στην Ελλάδα ο δρόμος για την ταχύτερη αποκατάσταση παιδιών που βρίσκονται στα ιδρύματα σε οικογενειακό πλαίσιο.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, χαιρετίζουν τις κυβερνητικές προσπάθειες για την προώθησή της οικογενειακής αποκατάστασης των παιδιών. Παράλληλα, εφιστούν την προσοχή στα κρίσιμα σημεία που χρίζουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεων και μιας διαφορετικής, περισσότερο εις βάθος, προσέγγισης, για να μπορέσει ο Νόμος να εφαρμοστεί ποιοτικά και επιτυχημένα.

Η παιδική προστασία στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή. Παρουσιάζεται η μοναδική ευκαιρία σοβαρών και συνολικών αλλαγών που απαιτούν προσοχή, υπομονή και διευρυμένες συνεργασίες που να αξιοποιούν την εμπειρία που ήδη υπάρχει στο πεδίο.

Τα Παιδικά Χωριά SOS προτείνουν σε πρώτο, άμεσο χρόνο:

  • Τη θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου που να ορίζει προδιαγραφές λειτουργίας δομών παιδικής προστασίας και που να εγγυάται τη διασφάλιση των σωστών συνθηκών διαβίωσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβείς διαδικασίες και κανόνες καταγραφής, πιστοποίησης και εποπτείας των Ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, με βάση προδιαγραφές που συνάδουν με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά standards φροντίδας.

  • Τη στελέχωση των δομών του Δημοσίου με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, για τη σωστή φροντίδα των παιδιών και για την προώθηση και εφαρμογή της Αναδοχής.
  • Τη διεύρυνση των συνεργασιών του Δημοσίου με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, εξειδικευμένους στο αντικείμενο, ξεπερνώντας την αδυναμία επαρκούς και εξειδικευμένης στελέχωσης των δημόσιων φορέων Εποπτείας που εμπλέκονται.

Σημαντικοί τομείς της αναδοχής όπως το συνταίριασμα (matching) των υποψηφίων γονιών με τα παιδιά, η στήριξη και παρακολούθηση της νέας οικογένειας, αλλά και η εκπαίδευση γονέων και επαγγελματιών, πρέπει να υποστηριχθεί από επαγγελματίες ιδιωτικών και δημοσίων φορέων με έμπρακτη εμπειρία στο πεδίο της Αναδοχής.

  • Στη διεπιστημονική προσέγγιση, όχι μόνο με κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και με ψυχολόγους, της κοινωνικής έρευνας των υποψηφίων και της στήριξης και μεταπαρακολούθησης των αναδόχων και θετών γονέων και των παιδιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υιοθεσία
SHARE:

24Media Network